Markéta Ederová, M.A.

Účast na přeshraničních projektech a výstavách (výběr):
 

- 2003 dvojjazyčná Bavorská zemská výstava „Der Winterkönig/Zimní král"
 


 

- 2007 dvojjazyčná Bavorská zemská výstava „Bayern und Böhmen / Bavorsko a Čechy"; katalog k výstavě: R. Riepertinger, E. Brockhoff, L. Eiber, S. Lippold a P. Wolf (vyd.), Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, Haus der Bayerischen Geschichte, Augsburg 2007.
 


 

- 2010 dvojjazyčná výstava „Hans von Aachen – Hofkünstler in Europa" (Hans von Aachen – Malíř na evropských dvorech) v Obrazárně Pražského Hradu; katalog k výstavě: Thomas Fusenig (vyd.), Deutscher Kunstverlag Berlin/München 2010.
 


 

- 2012 dvojjazyčná výstava Europa Jagellonica (Kutná Hora, Warschau, Potsdam); katalog k výstavě: Europa Jagellonica. Kunst und Kultur Mitteleuropas unter der Herrschaft der Jagiellonen 1386–1572 / Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců, Jiří Fajt (vyd.), Galerie Středočeského kraje – GASK, Kutná Hora.
 


 

- 2013 dvojjazyčná zemská výstava Horní Rakousko/Jižní Čechy „Alte Spuren, neue Wege/Dávné stopy, nové cesty" (Freistadt, Bad Leonfelden, Český Krumlov, Vyšší Brod)
 


 

- 2012-2014 překlad publikace Rožmberkové. Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami, vydal Národní památkový ústav. Německá jazyková mutace v tisku.
 


 

- 2013/2014 putovní výstava česko-saského projektu ArchaeoMontan: „Silberrausch und Berggeschrey. Archäologie des mittelalterlichen Bergbaus in Sachsen und Böhmen / Stříbrná horečka a volání hor. Archeologie středověkého hornictví v Sasku a Čechách"; katalog k výstavě: Regina Smolnik (vyd.), Landesamt für Archäologie, Dresden 2014
 


 

2016 – 2019

„Aus der Tradition in die Zukunft. Das sprachlich-literarische Erbe Ostbayerns und Südböhmens als Fokus universitärer Zusammenarbeit./Od tradice k budoucnosti. Jazykově-literární dědictví Východního Bavorska a jižních Čech jako fokus univerzitní spolupráce.“

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko.

Cíl EÚS    2014 – 2020.

Řešitelé: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Univerzita Pasov.

Spoluřešitelka