Zpráva o letní škole 2015 v chorvatském Zadaru

V září akademického roku 2014/ 2015 proběhla v rámci programu CEEPUS 3. mezinárodní letní škola s názvem TRANS 2015 a s podtitulem „Translation, Transkulturalität und Mehrsprachigkeit“. Konala se od 31. 8. 2015 do 11. 9. 2015 v chorvatském městě Zadar. Organizaci letní školy převzali: Abteilung für Germanistik der Universität Zadar a Institut für Translationswissenschaft der Universität Maribor.

Všechny kurzy probíhaly na místní univerzitě v Zadaru. Letošní letní školy se účastnilo cca 20 studentů a 30 pedagogů z většiny zemí východního bloku, které jsou do CEEPUS programu začleněny. Výuka probíhala vždy od 9:00 do 14:30 hod., takže zbýval čas na společné akce, nebo katedrou zajištěné výlety do okolí.

   

Pláž v Zadaru                                                                                                         Univerzita v Zadaru

Přednášky byly orientované na překladatelství, rozmanitost kultur a vícejazyčnost.

Cílem letních škol TRANS je na jedné straně spolupráce zemí východního bloku na společném tématu: německý jazyk versus jazyky zemí CEEPUS, na straně druhé je to setkávání studentů a pedagogů a s ním související předávání zkušeností na poli translatologie a příbuzných disciplín.

Příští ročník letní školy TRANS 2016 se bude konat od 2. 9. do 9. 9. 2016 v bulharské Sofii na Nové Bulharské Univerzitě. Obsahem přednášek a hlavním tématem bude oblast odborného jazyka a jeho nejrůznější podoby z translatologického hlediska.