Překlad anglické prózy

Kurs představí hlavní aspekty překladu anglické umělecké prózy do českého jazyka, přičemž zároveň se bude věnovat i historii uměleckého překladu u nás, problémům, které nastaly v překladech v minulých letech. Bude ukončen praktickým překladatelským seminářem, v němž budou účastníci společně překládat vybraný text.

 

Tematický plán:

1. Česká překladová kultura

2. Překlad po roce 1989

3. Hlavní úskalí překladu z angličtiny: funkční větná perspektiva, anglicismy

4. Překládání anglických reálií

5. Praktický překladatelský seminář

6. Praktický překladatelský seminář