Publikační činnost

Příspěvky ve sbornících:

 • PROŠKOVÁ, Alena. 2018. PEPELF - Le Portfolio européen pour les enseignants en langues : un outil pour former des formateurs de langues vivantes dans la perspective actionnelle. In: XXe école doctorale de l'Association Gallica & École doctorale de l'Université Halle-Wittenberg, de l'Université de Szeged et l'Université Masaryk de Brno. Brno: Masarykova univerzita, s. 287-295. ISBN 978-80-210-9180-1.

 • PROŠKOVÁ, Alena. 2016. An Action-oriented Approach within the Teacher Training Courses for Future Secondary School Teachers. In: Metody výuky a testování cizích jazyků (včetně češtiny pro cizince). Poděbrady: Univerzita Karlova v Praze, Ústav jazykové a odborné přípravy, s. 150–158. ISBN 978-80-87238-12-7.

 

Články:

 • PROŠKOVÁ, Alena, 2018. Plánování komplexních jazykových úloh zaměřených na rozvoj produktivních dovedností. CASALC Review. Brno, 2018(1), 29-39. ISSN 1804-9435.
 • PROŠKOVÁ, Alena. 2015. «D’abord comprendre, puis apprendre». À propos des manuels de FLE du point de vue de l’intertextualité. In: Svět literatury/ Le monde de la littérature: Zvláštní číslo: Analyse de texte - Intertextualité. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, s. 214–222. ISSN 0862-8440.
 • PROŠKOVÁ, Alena. 2014. French language teaching within the Czech education system 1870–1930: school system, official teaching methods and textbooks. In: Studie z aplikované lingvistiky/ Studies in applied linguistics. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, (Special issue: Teaching and learning foreign langu), s. 108–124. ISSN ISSN 1804-3240.
 • PROŠKOVÁ, Alena. 2014. K problematice výzkumu dobových učebnic francouzského jazyka v českém výukovém prostředí v letech 1847–1940. In: XXV. Ročenka Kruhu moderních filologů. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, s. 72–87. ISSN 0577-3768.

 

Kvalifikační práce:

 • PROŠKOVÁ, Alena. Francouzský jazyk v českém výukovém prostředí v letech 18471948. Disertační práce. Univerzita Karlova, Praha 2014.

 

Účast na seminářích a konferencích s příspěvkem:

 • 2016: České Budějovice FF JU – účast na mezinárodní 20e École doctorale francophone – section didactique, 22.–23. 9. 2016, příspěvek: PEPELF – Le Portfolio européen pour les enseignants en langues: un outil pour former des formateurs de langues vivantes dans la perspective actionnelle.
 • 2016: Plzeň FF ZČU – účast na mezinárodní konferenci Profilingua 2016, 15.–16. 9. 2016 příspěvek:  Rozvíjení klíčových kompetencí uživatelů profesně zaměřeného cizího jazyka v českém prostředí – aktuální otázky a výzvy z pohledu lingvodidaktiky.
 • 2016: Poděbrady  ÚJOP UK – účast na mezinárodní konferenci Metody výuky a testování cizích jazyků (včetně češtiny pro cizince) 21.–22. 6. 2016, příspěvek: An Action-oriented Approach within the Teacher Training Courses for Future Secondary School Teachers.
 • 2014: FF UK Praha, účast na École doctorale Prague 2014 (3.–6. 9. 2014), příspěvek: Les manuels de français langue étrangère du point du vue de l’intertextualité.
 • 2013: FF UK Praha, účast na mezinárodním workshopu Fremdsprachen lernen und lehren 17.–18. 5. 2013, příspěvek: French language teaching within the Czech education system 18701930: schools, official teaching methods and textbooks.
 • 2011: 16e École doctorale francophone, Univerzita Adama Mickiewicze Poznaň (Polsko), příspěvek: L´enseignement des langues vivantes au début de 20ème siècle - méthode par analyse et imitation de Jaroslav O. Hruška (18661929).   
 • 2010: Přednáška na valné hromadě jihočeské pobočky Kruhu moderních filologů: Wittgenstein a Austin mezi dvěma vlnami obratu filosofie k jazyku.
 • 2009: École doctorale, Univerzita Szeged (Maďarsko), příspěvek: Les années 1960 - le point de départ de nos réflexions sur le développement de l´enseignement du FLE.

 

Účast na workshopech a odborných seminářích, organizační činnost:

 • 2014: Profilingua Plzeň – mezinárodní konference na téma: Překlad jako lingvistický a lingvodidaktický problém.
 • 2014: Madrid – pracovní setkání k projektu Lingu@network.
 • 2013: PdF MU Brno, seminář Mentoring - Vedení studentů učitelství cizích jazyků na praxích.
 • 2013: Londýn - pracovní setkání k projektu Lingu@net World Wide.
 • 2012: PF UP Olomouc - workshopy: Sociální sítě ve vzdělávání Interaktivní tabule ve vzdělávání, ICT ve výuce anglického jazyka, EduBase a EduRibbon, které byly realizovány jako součást mezinárodní konference ICT ve vzdělávání.
 • 2011: PdF MU Brno, účast na mezinárodní konferenci ELT Signposts.
 • 2010: Kurz pořádaný Ústřední knihovnou UK v Praze: Jak úspěšně vystoupit na konferenci, přednášce či semináři.
 • 2010: Účast na konferenci k 100. Výročí založení KMF:  Moderní filologie na prahu třetího tisíciletí (spolupráce na organizaci konference).
 • 2009: Kurz pořádaný Ústřední knihovnou UK v Praze: Principy úspěšného publikování v odborném časopise na prahu 21. století. 
 • 20082011: Pravidelná účast na členských schůzích a setkáních Kruhu moderních filologů (FF UK v Praze).
 • 2008: Organizace kurzů DVU - Další vzdělávání učitelů francouzského jazyka na PF JCU v Českých Budějovicích ve spolupráci s Alliance Franҫaise České Budějovice.

 

Projekty:

 • 2010–2014: Koordinátorka mezinárodního projektu Lingu@net Worldwide a Lingu@network (PF JU).