Publikační činnost

V letech 2016-2019 publikovala pod jménem Kateřina Bártová.

Kapitoly v odborných sbornících:

 • KOVÁŘOVÁ, Kateřina. „Neither Sinner nor Saint: Wilderness in Cormac McCarthy’s Novels.“ In EMMANOUILIDOU, Sophia a TOSKA, Sezgin (eds.). Transnational Interconnections of Nature Studies and the Environmental Humanities. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2020, s. 83-100. ISBN 978-80-7308-946-7.
 • KOVÁŘOVÁ, Kateřina. „Technology at the Service of Environmental Ethics: Hypertext and Multicentrism.“ In BOHAL, Vít a BREITLING, Dustin (eds.). Speculative Ecologies: Plotting through the Mesh. Praha: Litteraria Pragensia Books, 2019, s. 10-24. ISBN 978-80-7308-946-7.

 

Články v odborných periodikách:

 • KOVÁŘOVÁ, Kateřina. „What Else Can Nature Mean: An Ecocritical Perspective on Cormac McCarthy’s Fiction“. Theory and Practice in English Studies. 2019, 2. s. 43-60. E-ISSN 1805-0859.

 • BÁRTOVÁ, Kateřina. „The Environmental Ethics in Cormac McCarthy’s Novels“. Hradec Králové Journal of Anglophone Studies, 2017, 2. s. 24-32. ISSN 2336-3347.

 

Odborné překlady:

 • MORTON, Timothy. Otřes bytí: Úvod do hyperobjektů [A Quake in Being: An Introduction to Hyperobjects]. Přeložila Kateřina Bártová. In: JANOŠČÍK, Václav, LIKAVČAN, Lukáš a RŮŽIČKA, Jiří (eds.). Mysl v terénu. Filosofický realismus v 21. století. Praha: AVU, 2017. s. 91-107. ISBN 978-80-87108-72-7.

 

Referáty na konferencích:

 • BÁRTOVÁ, Kateřina. „Hunter, Predator, Prey: Significance of Hunt in Cormac McCarthy’s Fiction“. Referát na konferenci 2019 Cormac McCarthy Society Conference, Austin, Texas. 28. 8.-1. 9. 2019.
 • BÁRTOVÁ, Kateřina. „ʻWhales and Men’ and Its Echoes in the Border Trilogy“. Referát na konferenci Hradec Králové Anglophone Conference, UHK, Hradec Králové. 28.–29. 3. 2019.
 • BÁRTOVÁ, Kateřina. „ ʻWhales and Men’ and Its Echoes in the Border Trilogy“. Referát na konferenci 2018 Cormac McCarthy Society Conference, Monterrey, Spojené státy mexické. 17.–20. 10. 2018.
 • BÁRTOVÁ, Katřina. „What Else Can Nature Mean: Ecocritital Perspective on Cormac McCarthy’s Fiction“. Referát na konferenci New Pathways in North American Studies: Paradigms, Strategies, Developments. Masarykova Univerzita, Brno. 12.–13. 10. 2018.
 • BÁRTOVÁ, Kateřina. „ ,The world has no nameʻ: Maps and Mazes in Cormac McCarthy’s Fiction“. Referát na konferenci Cormac McCarthy Society’s Annual Conference, Austin, Texas. 31.8.–3. 9. 2017.
 • BÁRTOVÁ, Kateřina. „The Topic of Wilderness in Cormac McCarthy’s Novels“. Referát na konferenci International Conference on Ecocriticism and Environmental Studies, Interdisciplinary Research Foundation, Varšava, Polsko. 13. 5. 2017.
 • BÁRTOVÁ, Kateřina. „The Environmental Ethics in Cormac McCarthy’s Novels“. Referát na konferenci Hradec Králové Anglophone Conference, UHK, Hradec Králové. 28.–29. 3. 2017.

 

Letní školy:

 • HERMES 2018 Summer School, pořádaná University College London, Italian Institute in Germanic Studies, Řím. 18.–22. 6. 2018.

 

Překlady beletrie:

 • Allnutt, Luke. Nebe je naše [We Own the Sky]. Praha: Plus, 2018.
 • Ryan, Robert. Záhada mrtvých mužů [Study in Murder]. Praha: Plus, 2017.
 • Ryan, Robert. Mrtví nikam neutečou [Dead Can Wait]. Praha: Plus, 2016.
 • Ryan, Robert. Krajinou mrtvých mužů [Dead Man’s Land]. Praha: Plus, 2015.
 • Baker-Klineová, Christina. Vlak naděje [Orphan Train]. Praha: Plus, 2015.
 • Stedmanová, M. L. Světlo mezi oceány [The Light Between Oceans]. Praha: Plus, 2013.