doc. PhDr. Mariana Machová, Ph.D.

 


Pracovna
 


00 044 


387 774 860


E-mail
 


mmachova01@ff.jcu.cz


Konzultační hodiny
 
 

Učební plány
 
 

 

Doc. PhDr. Mariana Machová, Ph.D., vystudovala anglistiku a hispanistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde také absolvovala doktorské studium anglické a americké literatury. Tématem její disertační práce, kterou obhájila v roce 2011, byl význam překladu pro poetiku americké básnířky Elizabeth Bishopové. V rámci doktorského studia strávila rok jako stipendistka Fulbrightova programu na Boston University, USA (2004−2005). 

Do roku 2010 byla zaměstnána jako vedoucí Katedry cizích jazyků na Literární akademii v Praze, kde kromě jazykových kurzů vedla též semináře překladu, poezie a americké literatury. Vedla také seminář americké poezie na Ústavu anglistiky na FF UK v Praze, kurz překladu na Univerzitě v Jyväskylä ve Finsku či dílny překladu na veletrhu Svět knihy. 

Mezi její hlavní odborné zájmy patří moderní americká poezie, poetika a teorie i praxe literárního překladu, především pak překladu básnického. Věnuje se literárnímu překladu z angličtiny a španělštiny, byla členkou poroty Magnesia Litera pro kategorii překladu. Zaměřuje se především na překlad poezie a eseje  (J. L. Borges, Elizabeth Bishopová, J. M. Synge, staroanglické elegie), věnuje se též překladu literárněvědných textů (vedle esejí J. L. Borgese přeložila např. texty Claudia Guilléna, Allana Tatea či Octavia Paze). Vlastní odborné články a recenze publikuje v časopisech Svět literatury, Souvislosti, A2, Respekt a dalších.

V letech 2012-15 působila na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích jako postdoktorandský pracovník v rámci projektu CZ.1.07/2.3.00/30.0006, jenž byl součástí Operačního programu EU Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Od r. 2015 zde působí jako odborný asistent.


Doc. PhDr. Mariana Machova, Ph.D., studied English and Spanish at Charles University, Prague, where she also obtained her Ph.D. in English and American literature (with a dissertation thesis on the American poet Elizabeth Bishop and translation). She spent a year as a Fulbright scholar doing research at Boston University (2004/05).

Her main area of specialization is modern American poetry, poetics, and translation theory and practice. She was the head of the Department of Foreign Languages at Josef Škvorecký Literary Academy, Prague, and she also led workshops on poetry and translation at the University of Jyvaskylla (Finland). She did her post-doctoral research in American poetry at the University of South Bohemia in České Budějovice, where she currently teaches courses in American literature.

She is also a translator from English and Spanish into Czech. In her translations she focuses mostly on poetry, essay and criticism (J. L. Borges, M. Moore, J. M. Synge, Old English elegies, C. Guillén, A. Tate, O. Paz). She is the author of Místa mezi místy (Prague, 2015), a book (in Czech) on borders and meetings with the other in the poetry of Marianne Moore, Elizabeth Bishop and Thom Gunn.


◽ Publikační činnost

◽ Diplomové práce

◽ Bakalářské práce