Pedagogická praxe

Pedagogická praxe je povinnou a nedílnou součástí učitelského studijního programu a má za cíl poskytnout studentům možnost praktického využití teoretických znalostí získaných během předchozího studia. Praxe má sloužit především k osvojení si pracovní kultury, profesních návyků a obvyklé pracovní náplně učitelské profese, čímž přispívá k lepší přípravě studenta pro vstup na trh práce. U všech nabízených oborů je praxe realizována v rámci dvou předmětů – Průběžné pedagogické praxe a Souvislé pedagogické praxe.

 

Studenti absolvují průběžnou pedagogickou praxi v letním semestru prvního ročníku magisterského studia. Praxe probíhají na vybraných středních školách v Českých Budějovicích, přičemž skupina studentů pod vedením didaktika FF JU navštěvuje vždy jednou za týden jednu výukovou hodinu k danému studijnímu oboru. V úvodu semestru se studenti účastní hospitací a analyzují výuku vedenou uvádějícím učitele a seznamují se s prostředím konkrétní školy a třídy, následně sami připravují a realizují samostatné výukové hodiny, na které vždy navazuje podrobný rozbor konkrétních výukových situací a zhodnocení výkonu studenta.

 

Souvislé pedagogické praxe si studenti organizují nejčastěji v místě svého bydliště na libovolné střední škole před zahájením nebo v úvodu zimního semestru druhého ročníku magisterského studia. Pod vedením uvádějícího učitele se podrobně seznámí s prostředím konkrétní střední školy a díky délce a rozsahu souvislé praxe si vyzkouší realizovat výuku v rozsahu blížícímu se reálnému úvazku středoškolského učitele.

 

Veškeré potřebné informace o průběžné i souvislé pedagogické praxi naleznete v Opatření děkana č. 1/2017, jímž se vymezuje organizace a průběh pedagogické praxe studentů učitelství na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

 

Před zahájením souvislé pedagogické praxe musí student(ka) předložit garantovi předmětu Potvrzení o souhlasu ke konání praxe které je součástí opatření děkana č.1 / 2017 viz odkaz výše. Pro rok 2020 je mezní datum odevzdání potvrzení posunut na 31. 8. 2020. Potvrzení odevzdávejte v elektronické podobě (naskenované včetně podpisů) na email aproskova@ff.jcu.cz

 

Kontakty

Mgr. Alena Prošková, Ph.D.
aproskova@ff.jcu.cz
pracovna 00 044.