Miroslava Květová

 

Publikační činnost:

 • Miroslava Květová, Fond Josefa Adolfa Bulovy v archivním souboru Ústavu T. G. Masaryka, in: Práce z dějin Akademie věd 6, 2014, č. 1, s. 129–132
 • Miroslava Květová, Výstava Hřebeny hor rozděleni i spojeni, in: Práce z dějin Akademie věd 6, 2014, č. 1, s. 143–144
 • Miroslava Květová, Kroniky českobudějovických měšťanů raného novověku, in: Kuděj 15, 2014, č. 2, s. 5–31
 • Miroslava Květová, 2 medailony in: Vlasta Mádlová – Josef Tomeš (eds.). Slavní i zapomenutí. Čeští vědci a umělci 19. století v kresbách Maxe Švabinského a Arna Naumana. Praha 2015
 • Miroslava Květová, Fond Arne Laurina v archivním souboru Ústavu T. G. Masaryka, in: Práce z dějin Akademie věd 7, 2015, č. 2, s. 253–262
 • Miroslava Květová, Seminář Dvojí výročí Herberta Masaryka (1880–1915), in: Práce z dějin Akademie věd 7, 2015, č. 2, s. 275-276
 • Miroslava Květová, Kroniky Jana Jiřího Millauera a Jana Eichlera a jeho syna Jana Antonína Eichlera – analýza dvou kronik měšťanů Českých Budějovic z druhé poloviny 18. století. Jihočeský sborník historický, 2016, roč. 85, s. 403–433.
 • Miroslava Květová, Dílčí fond Maffie – Edvard Beneš v archivním souboru Ústavu T. G. Masaryka. Práce z dějin Akademie věd, 2016, roč. 8, č. 2, s. 291–296.
 • Miroslava Květová, Petra Tomsová, Digitalizace fotografií z fondů Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i. Archivum Trebonense, 2017, roč. XIV, s. 268-279.
 • Miroslava Květová, Obraz hilsneriády ve vzájemné korespondenci T. G. Masaryka a Josefa Adolfa Bulovy. Práce z dějin Akademie věd, 2017, roč. 9, č. 1, s. 51-84.
 • Miroslava Květová, Lukáš Bernard Schneider a jeho kronikářská činnost. Obraz města Českých Budějovic pohledem měšťana druhé poloviny 18. století. Studie o rukopisech, 2017, roč. XLVII, s. 93-123.

 

Granty:

Konceptáře Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka (1622-1650) a farářská relace Bechyňského kraje (1677). Individuum a společnost v českých zemích poloviny 17. století v písemných pramenech, GA JU č. 101/2010/H (2010–2012) – podíl na týmovém grantu

Raně novověká městská historiografie a kolektivní paměť. Obraz města v kronikách raně novověkých Čech, GA ČR, č. 16-12145S (2016–2018) – spoluřešitelka grantu PhDr. Marie Tošnerové, Ph.D.