Tomáš Hunčovský

 

Publikační činnost:

  • Tomáš HUNČOVSKÝ, Lhenická kašna. „Pro bono publico“ městečka na konci 18. a začátku 19. století, in: Martin Gaži – Vlastislav Ouroda (edd.), Památky jižních Čech 5, České Budějovice 2014, s. 97–104
  • Tomáš HUNČOVSKÝ, Spory mezi lhenickými měšťany v letech 1733-1775, Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea 23/1, 2016, s. 273-299.
  • Tomáš HUNČOVSKÝ, Pátrání po českých kořenech bývalého brazilského prezidenta Juscelina Kubitschka de Oliveiry, Archivní časopis 67, 2017, č. 4, s. 341–378.
  • Tomáš HUNČOVSKÝ, Petr z Lindy a založení augustiniánského kláštera v Borovanech. Mezi tradicí a výzkumem, in: Martin GAŽI (ed.), Památky jižních Čech 8, České Budějovice 2017, s. 83–98.

 

Přednášky:

  Pátrání po českém předkovi bývalého brazilského prezidenta Juscelina Kubitschka de Oliveiry (předneseno 25. července 2017 v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni)

  Počátky borovanského kláštera (předneseno 27. března 2018 v NPÚ v Českých Budějovicích)

  

Granty:          

Barokní text z aspektu lingvistického a historického, GA JU č. 165/2013/H (2013–2015) – podíl na týmovém grantu (2014, 2015)

Teoretické, metodické a ediční aspekty programů Historické vědy a archeologie, GA JU č. 145/2016/H (2016–2018) – podíl na týmovém grantu

 

  • Soutěž České archivní společnosti o Cenu univ. prof. PhDr. Sáši Duškové, DrSc., 2015: dělené 2. místo s prací K organizování a fungování městské správy ve Lhenicích na přelomu 18. a 19. století