Termíny a pokyny k zadávání diplomových prací

Termíny a pokyny pro studenty 1. ročníku nMgr. studia AR 2020/21


Termíny a pokyny pro studenty 1. ročníku nMgr. studia AR 2020/21


Podklady pro zadání diplomové práce

⇒  student odevzdá na sekretariát  Ústavu archivnictví a PVH zadávací protokol s podpisem vedoucího práce a zároveň zašle zadávací protokol i v elektronické podobě (word) na email: jkryeziu@ff.jcu.cz 

nebo

⇒ vedoucí práce zašle v elektronické podobě zadání bakalářské práce  na email: jkryeziu@ff.jcu.cz

 

 nejpozději do
6. 12. 2020

Zadání diplomové práce do Stagu

sekretářkou ústavu

 

nejpozději do
7. 12. 2020