Exkurze

◻️ Makedonie, Srbsko a Řecko 2019

Coming soon...

 

◻️ Severozápadní Čechy 2017

Během třídenní exkurze se studenti seznámili s významnými archeologickými lokalitami severozápadních Čech (pravěké hradiště Tříkřížový vrch, Písečný vrch u Bečova, Úhošť u Kadaně). Exkurze zahrnovala také prohlídku regionálních muzeí a archeologických pracovišť (Vlastivědné muzeum v Litoměřicích, Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech) a běžně nepřístupných částí hradu Bečov nad Teplou s románským relikviářem sv. Maura. Zpáteční cestu zpestřila návštěva středověkého dolu Jeroným.

   

 

◻️ Bodamské jezero 2016

Hlavním cílem pětidenní exkurze byly archeologické lokality evropského významu v okolí Bodamského jezera, kde byly nalezeny pozůstatky tzv. nákolních osad z eneolitu až starší doby železné. Na programu byla prohlídka dvou skanzenů (Bad Buchau, Unteruhldingen) a jedinečné výstavy v Archäologisches Landesmuseum Baden-Würtenberg prezentující nálezy z těchto lokalit. Pravěká archeologie byla doplněna o prohlídku středověkého města Kostnice. Přejezdy přes německé Podunají byly zpestřeny návštěvou významného laténského oppida Manching a unikátního hradiště a pohřebiště v Heuneburgu.

   

◻️ Střední Podunají 2015

Pětidenní exkurze byla zaměřena na významné archeologické lokality jihovýchodní Moravy, Dolního Rakouska a jihozápadního Slovenska. Navštívili jsme významná pravěká a raně středověká hradiště jižní Moravy – Cezavy u Blučiny, Pohansko u Břeclavi a Mikulčice s dochovaným velkomoravským kostelem v Kopčanech. Na Slovensku jsme navštívili výšinnou lokalitu Molpír u Smolenic a prohlédli si expozici trnavského muzea. Vrcholem exkurze byla návštěva pozůstatků římského vojenského tábora Carnuntum a archeoskanzenu v Asparnu an der Zaya.

   

 ◻️Slovinsko 2014

Itinerář šestidenní exkurze nabídl to nejzajímavější z archeologických památek Slovinska. Po prohlídce národního muzea v Ljubljani následovala zrekonstruovaná římská pevnost Lanišče, expozice situlového umění v muzeu v Novem Meste nebo výšlap na raně středověké hradiště Tonocov grad. Během krátkého výletu do sousedního Chorvatska jsme navštívili jeskyni Krapina, kde byly nalezeny pozůstatky neandertálců. Těm byl věnován i výlet do nepřístupné jeskyně Divje Babe, naleziště unikátní kostěné flétny. V plánu exkurze nebyly jen archeologické památky, ale i jeskynní komplex Škocjanská jama, pozůstatky zákopů z první světové války na Soči nebo bledské jezero. Na zpáteční cestě jsme navštívili hradiště a mohylové pohřebiště v Kleinkleinu a archeologickou expozici muzea ve Štýrském Hradci.

   

◻️ Lazio 2013

Program osmidenní exkurze jsme zahájili v Bolzanu, kde jsme v místním muzeu nemohli vynechat expozici věnující se slavnému nálezu tzv. muže z ledovce - Ötziho. V italském kraji Lazio jsme navštívili známé etruské pohřebiště v Tarquiniích, archeologické muzeum ve Valentanu, archeologický park Carsulae či lokalitu Tivolli s relikty honosné vily císaře Hadriana. Ze středověkých památek jmenujme systém podzemních chodeb ve městě Orte a zanikající skalní město Bagnoregio. Na zpáteční cestě jsme se zastavili ve Val Camonica, alpském údolí známém díky hojnému výskytu pravěkých a starověkých skalních rytin.

   

◻️ Polsko 2012

Šestidenní exkurze započala ještě na českém území návštěvou skanzenu Villa Nova v Uhřínově v Orlických horách. V Polsku byly hlavním cílem zdejší archeoparky prezentující formou hmotných rekonstrukcí pravěká a především raně středověká hradiště: Biskupin, Grzybowo či Ostrow Lednicki. Mimo to jsme navštívili také etnografický park Dziekanowice či expozici Muzeua počátků polského státu v Hnězdně a katedrálu tamtéž. V Poznani nás prof. Tomasz Goslar provedl zdejší radiokarbonovou laboratoří. 

   

◻️ Zlatá stezka 2011

Krátká jednodenní exkurze se nesla ve znamení vybraných památek na obou stranách Šumavy. Mezi hlavní body programu patřila prohlídka skanzenu Keltendorf Gabreta u Ringelai. Arccheolog Dr. Petr Zavřel a historik Dr. František Kubů si pro nás připravili prezentaci terénních pozůstatků Zlaté stezky v Bavorsku i s ukázkou jejich dokumentace. Prohlédli jsme si též expozici archeologického muzea Römer-Kastell Boiotro v Pasově prezentující zdejší pozdně antický vojenský tábor.

   
 

◻️ Jižní Čechy a Horní Rakousko 2009

Trasa třídenní exkurze mapovala nejzajímavější archeologické lokality a památky především východní části jižních Čech a Horního Rakouska. Za doprovodu Dr. Pavla Břicháčka jsme navštívili hrad Landštejn, podzemní chodby ve Slavonicích a zaniklou středověkou vesnici Pfaffeschlag. V Rakousku byl naším cílem klášter ve Zwettlu a polykulturní hradiště Ansfelden, kde nás provedl Dr. Peter Trebsche. Následovalo město Linz, konkrétně prohlídka místního Landesmusea, kostela Martinskirche datovaného do 8. století a pravěkého hradiště Freinberg tyčícího se nad městem. Odborný výklad nám v Linzi poskytly pracovníci místních muzeí a organizací památkové péče. Zpáteční cestu jsme využili k návštěvě jihočeského laténského oppida u Třísova.

   


◻️ Řím 2007

Hlavním cílem osmidenní exkurze byly poznat archeologické a historické památky Říma: chrám sv. Petra, Vatikán a jeho proslulá muzea, římské baziliky a množství dalších kostelů, Andělský hrad, nejvýznamnější antické památky včetně Kolosea, Fora Romana, opevnění, akvaduktů, Pantheonu, katakomb ad. Dalším bodem exkurze byla návštěva rozlehlého zaniklého přístavu Ostia Antica. Specificky zaměřený jednodenní exkurs směřoval na zkoumané naleziště Fidene (sídliště z doby těsně před založením Říma) a Casal de Pazzi (konzervované pleistocénní koryto s bohatými nálezy z období starého paleolitu), kde nás provedla archeobotanička Dr. Laura Sadori a archeolog Dr. Carlo Persiani. Mimo Řím jsme navštívili také středověká města Orvieto a Assisi se slavným klášterem.