Povinně volitelné a výběrové předměty

Minimální počet 4 zapsaných studentů.

Povinně volitelné a výběrové předměty nabízené Archeologickým ústavem FF JU v LS AR 2020/21 budou otevřeny při minimálním počtu 4 zapsaných studentů!