doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D.

 


Pracovna
 

00 011



 

387 774 892


E-mail
 

ochvojka@ff.jcu.cz


Konzultační hodiny

Učební plány

 

 • ​Archeologická praxe I
 • Odborná archeologická praxe
 • Odborná exkurze
 • Dějiny pravěku
 • Doba bronzová
 • Doba bronzová a starší doba železná
 • Doba železná v Čechách a v Evropě
 • Jihozápadní Čechy a horní Podunají v době bronzové a starší době železné
 • Suroviny a technologie středoevropského pravěku
 • Svět člověka doby bronzové a železné
 • Úvod do archeologie I
   

Životopis

◽ Publikační činnost

◽ Bakalářské práce

◽ Diplomové práce

◽ Granty