Publikační činnost

 • Vybrané publikace ke stažení → ZDE

 

     1. Odborné monografie
 

 • Jiří Chvojka – Jan John – Zuzana Thomová, Z. – Aleš Bezděk – Jiří Bumerl – Karel Dudáček – Petra Houfková – Lenka Kovačiková – Daniel Kovář – Tereza Šálková 2016: Bošilecký poklad. České Budějovice.
 • Václav Vondrovský (ed) – Hana Hojerová – Daniel Kovář Martin Pták – Jan John – Tereza Šálková – Jaromír Beneš – Petra Houfková 2014: Linecká stezka. Obchodní stezka mezi jižními Čechami a Podunajím, Lhenice – Netolice – Bad Leonfelden
 • Daniel Hlásek Ondřej Chvojka Tereza Šálková Jiří Fröhlich – Petra Houfková – Lenka Kovačiková – Antonín Majer – Petr Menšík – Jan Michálek – Petr Netolický – Jan Novák – Jaroslav Pavelka – Jan Petřík – Daniel Sosna 2015: Vrcovice. Hradiště z počátku střední doby bronzové. Archeologické výzkumy v jižních Čechách – Supplementum 10. České Budějovice – Plzeň.
 • Ondřej Chvojka – Jiří Beneš – Jiří Fröhlich – Jan John – Jan Michálek – Tereza Šálková – Alexandra Bernardová – Petra Houfková – Roman Křivánek – Antonín Majer – Jan Novák – Kateřina Nováková – Eva Talarovičová 2011: Osídlení z doby bronzové v povodí říčky Smutné v jižních Čechách. Archeologické výzkumy v jižních Čechách – Supplementum 8. České Budějovice.

 

    2. Kapitoly v odborných monografiích
 

 • Aleš Bezděk – Petra Houfková – Lenka Kovačiková – Tereza Šálková 2016: Bioarcheologická analýza mincovního depotu. In Bošilecký poklad. České Budějovice, 18-25.
 • Tereza Šálková – Petra Houfková – Jan Novák 2015: Prostorové vlastnosti archeoenvironmentálních dat. In Hlásek a kol.: Vrcovice: hradiště z počátku střední doby bronzové. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 201-203.
 • Tereza Šálková 2015: Rostlinné makrozbytky. In Hlásek a kol.: Vrcovice: hradiště z počátku střední doby bronzové. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 193-196.
 • Petra Houfková – Jan NovákTereza Šálková 2015 Rekonstruované přírodní prostředí. In Hlásek a kol.: Vrcovice: hradiště z počátku střední doby bronzové. České Budějovice : Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 223.
 • Lenka Kovačiková – Jaroslav PavelkaTereza Šálková 2015: Subsistence obyvatel hradiště. In Hlásek a kol.: Vrcovice: hradiště z počátku střední doby bronzové. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 224.
 • Jaroslav Jiřík – Martin Pták – Tereza Šálková – Marika Tisucká 2012: Pohřbívání v Písku na Bakalářích. In Acta archaeologica Opavensia 4, 113-118.
 • Tereza Šálková 2011: Rataje IV a Dobronice I – analýza rostlinných makrozbytků ze středobronzových sídlištních objektů; Hvožďany II – analýza rostlinných makrozbytků ze sídliště mladší doby bronzové. In Ondřej Chvojka a kol.: Osídlení z doby bronzové v povodí říčky Smutné v jižních Čechách. Archeologické výzkumy v jižních Čechách – Supplementum 8. České Budějovice, 306 – 324.
 • Ondřej Chvojka Tereza Šálková Jan Novák 2011: Exkurz 3: Nález bronzové dýky s dřevěnou pochvou v Haškovcově Lhotě I. Archeologický a archeobotanický rozbor. In Ondřej Chvojka a kol.: Osídlení z doby bronzové v povodí říčky Smutné v jižních Čechách. Archeologické výzkumy v jižních Čechách – Supplementum 8. České Budějovice, 196.

 

3. Články v odborných periodikách

3. 1. Články v zahraničních recenzovaných odborných časopisech
 

 • Šárka Msallamová Kateřina Šálková Michaela Fousová Drahomír Dvorský Jaroslav Jiřík Tereza Šálková Tomáš Hiltscher Daniel Hlásek – Jan John Martin Pták Jiří Dohnal Zdeněk Jáně 2017: Material Investigation of Bronze Artefacts from the Late Bronze Age, Materials Science Forum 891, 602-607.

 

3. 2. Články v domácích recenzovaných časopisech
 

 • Jan Kysela Daniel Bursák Petra Houfková Tereza Šálková 2017: Stebno-Nouze: pozoruhodný laténský depot z Podbořanska. Archeologické Rozhledy LXIX, 74–108.
 • Tereza Šálková Alena Dohnalová Jan Novák Tomáš Hiltscher – Jaroslav Jiřík Jiří Vávra 2016: Unrecognized Taphonomy as a Problem of Identification and the Scale of Contamination of Archaeobotanical Assemblages - the Example of Prague - Zličín Migration Period Burial Ground. Interdisciplinaria Archaeologica 6/ 1, 87-110.
 • Kamila Pokorná Tereza Šálková Jaroslav Jiřík Jiří Fröhlich Jan Michálek 2016: Sídliště z pozdní doby bronzové z areálu písecké nemocnice. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 29, 167-199.
 • Michal Hejcman – Lukáš Hlísnikovský – Pavla Hejcmanová. – Tereza Šálková – Jaromír Beneš 2016: Kernel Weights of Triticum, Hordeum, Avena, Secale and Panicum Species can be used for Better Estimation of Importance of Different Cereal Species in Archaeobotanical Assemblages. Interdisciplinaria Archaeologica – Natural Sciences in Archaeology  VII (2),  0-0.
 • Ondřej Chvojka – Jan John – Daniel Hlásek – Jiří Fröhlich – Jan Michálek – Tereza Šálková 2016: Hradiště na soutoku. Nové poznatky v opevněné výšinné lokalitě Týn nad Vltavou – U sv. Anny, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 29, 99-115.
 • Jiří Fröhlich – Ondřej Chvojka – Jan John – Tereza Šálková 2016: Kovové depoty z doby bronzové v zázemí hradiště u Chřešťovic na Písecku, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 29, 117-141.
 • Tereza Šálková – Aleš Bezděk – Helena Březinová – Kristýna Farkašová – Petra Houfková – Ondřej Chvojka – Jan John – Jiří Kmošek – Peter Koník – Lenka Kovačiková – Jan Michálek – Šárka Msallamová – Jan Novák – Jaroslav Pavelka – Hana Šuláková – Tomáš Bešta – Eva Myšková – Libor Weiter – Petr Zronek 2015: Bioarchaeological reconstruction of the funeral rite – case study based on organic material from the Hallstatt Period tumulusat the site Zahrádka (South Bohemia, Czech Republic), Památky archeologické 106, 95-135.
 • Jaromír Beneš – Adéla Pokorná – Alexandra Bernardová – Michaela Divišová – Petra Houfková – Ondřej Chvojka – Kateřina Kodýdková – Veronika Komárková – Klára Paclíková – Karel Prach – Michal Preusz – Kamila Lencová – Jan Novák – Tereza Šálková 2015: PAPAVER. Centre of Human and Plant studies of Postglacial Europeanmd Northern Africa, 2013-2015, Interdisciplinaria Archaeologica – Natural Sciences in Archaeology VI/1, 113-123.
 • Tereza Šálková Petra Houfková Martin Pták Tomáš Bešta Jaroslav Jiřík – Alžběta Čejková Lenka Kovačiková Eva Myšková 2015: Economy and Environment of a Medieval Town Reflected in Wells Backfill in Písek, Bakaláře Square (South Bohemia, Czech Republic). Interdisciplinaria archaeologica - Natural science in archaeology VI (1), 63-82.
 • Marek Parkman Tereza Šálková Jaromír Beneš 2015: Raně středověký sídlištní objekt ze Starých Prachatic. Příspěvek s paleoekonomii a absolutnímu datování osídlení. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 28, 187-200.
 • Daniel Hlásek Petra Houfková – Jan John Jan Novák Tereza Šálková 2015: Všemyslice – Kozí vrch. Nové poznatky o hradišti z počátku střední doby bronzové, výsledky multidisciplinárního výzkumu. Archeologie západních Čech 9, 96-121.
 • Daniel Hlásek – Petra Houfková – Lenka Kovačiková – Antonín Majer – Jan Novák – Jaoslav Pavelka – Tomáš Bešta – Tereza Šálková 2014: The Use of Environmental Methods for Studying the Fortification, Economic System and Natural Environment of a Hillfort from the Beginning of the Middle Bronze Age at Vrcovice, Czech Republic. Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology, 5 (1), 31-47.
 • Ondřej Chvojka – Petr Menšík – Vladimír Prokop – Jan Novák – Tereza Šálková – Jiří Fröhlich – Jan Michálek 2014: Sídliště z mladší doby bronzové ve Zhoři na Táborsku, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 27, 69-85.
 • Jiří Fröhlich – Ondřej Chvojka – Jan John – Jan Michálek – Kamila Pokorná – Tereza Šálková – Jaromír Beneš 2014: Dvě fortifikace u Brloha na Písecku, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 27, 87-112.
 • Tereza Šálková – Michal Sakastr – Martin Pták – Jan Ciglbauer – Jindřich Figura – Erik Hieke – Ondřej Chvojka – Jaroslav Jiřík – Jan John 2014: Opevněná ostrožna nad Libochovkou v katastru Vitína (okr. České Budějovice), Archeologické výzkumy v jižních Čechách 27, 217-225.
 • Martin Pták – Jaroslav Jiřík – Tereza Šálková 2012: Výzkum středověkého sídliště v ploše dnešního Nového rybníka na katastru Chřešťovic (okr. Písek). Archeologické výzkumy v jižních Čechách 25, 283-293.
 • Jan John – Jan Eigner – Jiří Fröhlich – Tereza Šálková 2012: Výšinné sídliště u Velké a další nové poznatky o eneolitických výšinných lokalitách na střední Vltavě. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 25, 63-82.
 • Tereza Šálková Jaromír Beneš – Komárková, V. – Vaněček, Z. 2012: Historie ječmene setého (Hordeum vulgare) ve střední Evropě podle archeobotanických nálezů. Kvasný Průmysl 58, 7–8, 215-227.
 • Jaromír Beneš – Martin Pták – Miluše Dobisíková – Hana Hojerová – Petra Houfková – Pavla Kutílková – Marek Parkman – Tereza Šálková – Emanuel Žďárský 2012: Výzkum Hradiště Na Jánu v Netolicích v krajinných, antropologických, genetických a artefaktuálních souvislostech: Zpráva za sezónu 2011. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 25, 265-278.
 • Ondřej Chvojka – Michal Lutovský – Jan John – Petr Menšík – Tereza Šálková – Zuzana Thomová 2012: Hradiště Svákov u Soběslavi, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 25, 133-164.
 • Ondřej Chvojka – Jiří Beneš – Jiří Fröhlich – Jan John – Jan Michálek – Tereza Šálková 2011: Výšinné sídliště starší doby bronzové a pozdní doby halštatské u Opařan (okr. Tábor), Archeologické výzkumy v jižních Čechách 24, 19-40.
 • Miroslav Dobeš – Petr Limburský – René Kyselý – Jan Novák – Tereza Šálková 2011: Příspěvek k prostorovému uspořádání obytných areálů z konce středního eneolitu. Řivnáčské osídlení ve Vlíněvsi. Archeologické rozhledy LXIII, 375–424.
 • Jaromír Beneš – Tereza Šálková Zdeněk Vaněček 2011: Původ a nejstarší historie ječmene setého (Hordeum vulgare) na Předním východě: pohled archeobotaniky. Kvasný průmysl.
 • Tereza Šálková 2011: Analýza rostlinných makrozbytků z pravěkých nalezišť jižních Čech. Acta filozofické fakulty Západočeské univerzity 2011/4, 205-214.
 • Tereza Šálková – Michaela Divišová – Štěpánka Kadochová – Jiří Beneš – Kateřina Delawská – Eva Kadlčková – Lenka Němečková – Kamila Pokorná – Václav Voska – Andrea Žemličková 2011: Acorns as a Food Resource. An Experiment with Acorn Preparation and Taste. Interdisciplinaria archaeologica. Natural Sciences in Archaeology I(2), 133–141.
 • Jaromír Beneš – Marek Parkman – Martin Pták – Tereza Šálková 2010: Archeologický výzkum raně středověkého hradiště na Jánu v Netolicích a objev zaniklé církevní architektury. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 23, 191-204.
 • Ondřej Chvojka – Tereza Šálková – Jiří Beneš – Lenka Kovačiková – Jan Novák 2009: Březnice – první ploché pohřebiště mladší doby bronzové na Bechyňsku, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 22, 61-97.
 • Ondřej Chvojka – Jan John – Tereza Šálková 2008: Hradec u Dobřejovic (okr. České Budějovice). Hradiště ze starší doby bronzové, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 21, 59-77.

 

4. Články ve sbornících
 

 • Jaroslav Jiřík – Martin Pták – Tereza Šálková – Daniel Hlásek – Tomáš Hiltscher 2016: Archeologické výzkumy v historickém jádru města Písku v létech 2010-15. Prácheňské muzeum v Písku v roce 2015, 47-79.
 • Tereza Šálková 2015: A seed deposit from the chain-bridge in Podolí/Stádlec, districts Písek/Tábor. Fines Transire 24, 281-286.
 • Ondřej Chvojka – Jan John – Tereza Šálková 2015: Nové kovové depoty ze starší doby bronzové v jižních Čechách. In: Bátora, J. – Tóth, P. (eds.), Keď bronz vystriedal meď. Zborník príspevkov z XXIII. medzinárodného sympózia "Staršia doba bronzová v Čechách, na Morave a na Slovensku". Bratislava – Nitra, 421-432.
 • Martin Pták – Eva Stehlíková – Eva Koppová – Jiří Fröhlich – Tereza Šálková 2014: Attempt at dendrochronological dating of the medieval gold-ore processing mill found in Stará Pazderna near Písek, South Bohemia, Fines Transire 23, 233-238.
 • Tereza Šálková – Ondřej Chvojka – Petr Zavřel 2014: Archäobotanische Untersuchungen in vorgeschichtlichen Siedlungen Südböhmens, Fines Transire 23, 57-74.
 • Ondřej Chvojka – Jiří Beneš – Tereza Šálková – Jan John – Jiří Fröhlich – Daniel Hlásek – Jan Michálek 2014: Nová plochá pohřebiště z mladší doby bronzové na k. ú. Březnice u Bechyně (okr. Tábor). In: Archeologické výzkumy v Čechách 2013. Sborník referátů z informačního kolokvia. Zprávy České archeologické společnosti – Supplément 93. Praha, 23-24.
 • Petra Houfková Jaroslav Jiřík Lenka Kovačiková Martin Pták Tereza Šálková 2013: Medieval and Modern Water Management. An example from the excavation in Písek – Bakaláře-square (Southern Bohemia). Fines Transire 22, 163-172.
 • Ondřej Chvojka – Tereza Šálková 2013: Archeologický výzkum sídliště ze střední doby bronzové v Mladém u Českých Budějovic, Staré Budějovice 5, 7-16.
 • Ondřej Chvojka – Tereza Šálková 2012: Zur Deutung der urnenfelderzeitlichen streifenförmigen Siedlungsobjekte. In: Blajer, W. (ed.), Peregrinationes archaeologicae in Asia et Europa Joanni Chochorowski dedicatae. Kraków, 183–191.
 • Ondřej Chvojka – Jan John – Tereza Šálková 2012: Nové nálezy jantaru z doby bronzové v jižních Čechách. In: Kujovský, R. – Mitáš, V. (eds.), Václav Furmánek a doba bronzová. Zborník k sedemdesiatym narodeninám. Nitra, 129-135.
 • Ondřej Chvojka – Tereza Šálková 2011: Březnice u Bechyně. K interpretaci sídelního areálu z mladší doby bronzové se žlabovitými objekty. In: Doba popelnicových polí a doba halštatská. Příspěvky z XI. konference, Příbram 7. – 10. 9. 2010. Podbrdsko – Miscelanea 2. Příbram, 103-127.
 • Ondřej Chvojka – Jaroslav Jiřík – Martin Pták – Jiří Fröhlich – Jan Michálek – Tereza Šálková 2011: Archeologický výzkum objektu z pozdní doby bronzové v areálu nemocnice v Písku – předběžná zpráva. In: Doba popelnicových polí a doba halštatská. Příspěvky z XI. konference, Příbram 7. – 10. 9. 2010. Podbrdsko – Miscelanea 2. Příbram, 203-210.
 • Šálková, T. 2010: Analýza rostlinných makrozbytků z objektů sídliště mladší doby bronzové v Březnici. Popolnicové polia a doba halštatská. Bratislava, 308-316.