PhDr. Petr Zavřel, Ph.D.

PhDr. PETR ZAVŘEL, Ph.D.

 

  • Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP
     

Narozen 7. 6. 1954 v Mariánských Lázních, zde 1969 - 1973 gymnasium, 1973 - 1978 FFUK v Praze (dějiny, pravěk a archeologie u prof. J. Filipa), od roku 1978 archeolog Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, od roku 1993 vedoucí jeho archeologického oddělení, vedoucí řady záchranných a předstihových archeologických výzkumů na území jižních Čech z období pravěku i středověku. Hlavní zájmy - doba římská a doba stěhování národů v jižních Čechách, archeologická památková péče na jižních Čech, pravěk Šumavy a průzkum Zlaté stezky.

 

  • Výběr z publikační činnosti (2006 - 2008)
     

Současný stav poznání plaňanského horizontu v jižních Čechách, in: E. Droberjar - M. Lutovský (edd.), Archeologie barbarů 2005, Praha 2006, s. 237-256.

Verhältnis der Lage und der Funktion der Burgen am Goldenen Steig, Castrum bene 9, 2006, s. 231-254 (spoluautor F. Kubů).

Der gegenwärtige Forschungsstand zu den römer - und völkerwanderungszeitlichen Siedlungen in Südböhmen, ARGE - 15. Treffen 2005, 2006, s. 107-134.

Der Goldene Steig. Historische und archäologische Erforschung eines bedeutenden mittelalterlichen Handelsweges. 2. Die Strecke Winterberg - Staatsgrenze, Passau 2007 (spoluautor F. Kubů).

Zlatá stezka. Historický a archeologický výzkum významné středověké obchodní cesty. 1. Úsek Prachatice - státní hranice, České Budějovice 2007 (spoluautor F. Kubů).

Zlatá stezka. Historický a archeologický výzkum významné středověké obchodní cesty. 2. Úsek Vimperk - státní hranice, České Budějovice 2007 (spoluautor F. Kubů).

Problematika komunikací doby římské a doby stěhování národů v jižních Čechách, in: E. Droberjar - O. Chvojka (edd.), Archeologie barbarů 2006, Archeologické výzkumy v jižních Čechách - Supplementum 3, 2007, s. 269-294.

Záchranný výzkum sídlištního objektu z počátku doby stěhování národů ve Zlivi (okr. České Budějovice), Archeologické výzkumy v jižních Čechách 20, 2007, s. 357-366.

Doba římská a doba stěhování národů v jižních Čechách. Současný stav výzkumu a výhledy, in: O. Chvojka - R. Krajíc (edd.), Archeologie na pomezí, Archeologické výzkumy v jižních Čechách - Supplementum 4, 2007, s. 79-109.

 

Monografie

Kubů, F. - Zavřel, P. 2007: Der Goldene Steig. Historische und archäologische Erforschung eines bedeutenden mittelalterlichen Handelsweges. 2. Die Strecke Winterberg - Staatsgrenze. Passau.

Kubů, F. - Zavřel, P. 2007: Zlatá stezka. Historický a archeologický výzkum významné středověké obchodní cesty. 1. Úsek Prachatice - státní hranice. České Budějovice.

Kubů, F. - Zavřel, P. 2007: Zlatá stezka. Historický a archeologický výzkum významné středověké obchodní cesty. 2. Úsek Vimperk - státní hranice. České Budějovice.

 

Články

Kubů, F. - Zavřel, P. 2006: Vývoj dokumentace Zlaté stezky, Staré stezky 11, 21 - 38.

Zavřel, P. 2006: Současný stav poznání plaňanského horizontu v jižních Čechách. In: E. Droberjar - M. Lutovský (eds.), Archeologie barbarů 2005, Praha, 237 - 256.

Kubů, F. - Zavřel, P. 2006: Verhältnis der Lage und der Funktion der Burgen am Goldenen Steig, Castrum bene 9, 231 - 254.

Zavřel, P. 2006: Der gegenwärtige Forschungsstand zu den römer - und völkerwanderungszeitlichen Siedlungen in Südböhmen, Archäologische Arbeitsgeimanschaft Ostbayern/West - Südböhmen, 15. Treffen 15. bis 18. Juni 2005 in Altdorf bei Landshut, 107 - 134.

Zavřel, P. 2006: Výzkum sídliště z doby laténské a starší doby římské v Českých Budějovicích, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 19, 109 - 149

Zavřel, P. 2006: Pravěk a raný středověk. In: Novohradské hory a Novohradské podhůří. Příroda - historie - život. Praha, 363 - 372.

Kubů, F. - Zavřel, P. 2006: Der böhmische Teil der Gulden Strass, In: Klosteridee. Der Säumerweg von Grafenau nach Bergreichenstein. Sankt Oswald 2006, 34 - 38.

Zavřel, P. 2007: Problematika komunikací doby římské a doby stěhování národů v jižních Čechách. In: E. Droberjar - O. Chvojka eds.), Archeologie barbarů 2006, Archeologické výzkumy v jižních Čechách - Supplementum 3, 269 - 294.

Zavřel, P. 2007: Záchranný výzkum sídlištního objektu z počátku doby stěhování národů ve Zlivi (okr. České Budějovice), Archeologické výzkumy v jižních Čechách 20, 357 - 366.

Zavřel, P. 2007: Doba římská a doba stěhování národů v jižních Čechách. Současný stav výzkumu a výhledy. In: O. Chvojka - R. Krajíc (eds.), Archeologie na pomezí, Archeologické výzkumy v jižních Čechách - Supplementum 4, 79 - 109.

Kubů, F. - Zavřel, P. 2007: Horskokvildský systém pozůstatků Zlaté stezky, Zlatá stezka 14, 59 - 84.

Kubů, F. - Zavřel, P. 2008: Problémy památkové ochrany pozůstatků Zlaté stezky, Staré stezky 12, 81 - 98.