Březnice 2007

Praxe studentů 1. ročníku oboru archeologie a 3. ročníku oboru kulturní historie FFJU v Českých Budějovicích v roce 2007 v Březnici (okr. Ta)

 

Od roku 2005 probíhá archeologický výzkum Jihočeského muzea v Českých Budějovicích na sídlišti z mladší doby bronzové nedaleko Březnice u Bechyně (okr. Tábor). Orbou vážně narušená lokalita poskytla dosud zcela mimořádné množství poznatků a informací, které zatím nemají v celém regionu obdoby - příkladem je sedm zatím zkoumaných lineárních žlabovitých objektů s velkým množstvím nálezů ve výplních, několik soujámí, depot tří nádob, množství artefaktů (desetitisíce keramických zlomků a torz nádob, cca 30 celých či rekonstruovatelných nádob, desítky hliněných závaží, keramická zvířecí plastika, bronzová jehlice, zlomek bronzového dláta, kamenné podložky a otloukače aj.) a v neposlední řadě i rozsáhlý archeobotanický materiál, v němž se zatím podařilo odlišit téměř všechny tehdy známé obiloviny, řadu druhů luštěnin i plevelů.

Archeologický výzkum v Březnici hraje důležitou roli i v pedagogické a didaktické rovině, neboť slouží jako místo konání letní praxe pro studenty prvního ročníku oboru archeologie Jihočeské university v Českých Budějovicích. První taková praxe se zde uskutečnila v srpnu roku 2006, v r. 2007 se jednalo o dvoutýdenní praxi pro studenty 1. ročníku téhož oboru ve dnech 20. - 31. 8. 2007. Ve dnech 20. - 24. 8. 2007 se v rámci své praxe podíleli na archeologickém výzkumu i studenti třetího ročníku oboru kulturní historie téže university. Studenti se na místě seznámili se základními exkavačními a dokumentačními postupy, formou speciálních kurzů pak byli seznámeni i s metodami geofyzikálních prospekcí (Ing. Roman Křivánek z ArÚ Praha), s odběry pedologických a fosfátových vzorků (Antonín Majer z Volyně), s moderními dokumentačními technikami (firma GEO-CZ z Chotovin) i s metodami odběru a plavení archeobotanických vzorků (LAPE Jč. Univerzity).