Ústav bohemistiky srdečně zve na cyklus přednášek "Jiné literatury první republiky"

Závěrečná přednáška, kterou přednese Mgr. Pavel Kořínek, proběhne 12. prosince od 11.30 do 13.00 na S8

Ústav bohemistiky Vás srdečně zve na cyklus přednášek "Jiné literatury První republiky".
 
Seznam přednášek:
 
10. 10.
PhDr. Petr Šámal, Ph.D. (Ústav pro českou literaturu AV ČR)
Češi, Slováci a Němci v jedné knize. Nad Literární kronikou první republiky
Místo a čas konání: Ústav bohemistiky FF JU, učebna P2 – 11:30-13:00
 
31. 10.
Mgr. Ondřej Vimr, Ph.D. (Ústav pro českou literaturu AV ČR)
Hledání kvality překladu a role překladatele (1918–1938)
Místo a čas konání: Ústav bohemistiky FF JU, učebna S8 – 11:30-13:00
 
14. 11.
Doc. Mgr. Vladimír Barborík, CSc. (Ústav slovenskej literatúry SAV)
Hledání centra: slovenská literatura mezi Martinem, Prahou a Bratislavou
Místo a čas konání: Ústav bohemistiky FF JU, učebna S8 – 11:30-13:00
 
28. 11.
Mgr. Jan Budňák, Ph.D. (Ústav pro českou literatur AV ČR)
Ludwig Winder jako Čechoslovák
Místo a čas konání: Ústav bohemistiky FF JU, učebna S8 – 11:30-13:00
 
5. 12.
PhDr. Michaela Kuthanová, Ph.D. (Památník národního písemnictví)
Ruský a ukrajinský umělecký exil
Místo a čas konání: Ústav bohemistiky FF JU, učebna S8 – 11:30-13:00
 
12. 12.
Mgr. Pavel Kořínek (Ústav pro českou literaturu AV ČR)
Felix, Punťa, Kulihrášek - meziválečný komiks a komerční literatura pro děti a mládež
Místo a čas konání: Ústav bohemistiky FF JU, učebna S8 – 11:30-13:00