Granty

  • 2018–2019: Genitiv adnominální v češtině: vývoj a současný stav (individuální projekt GAJU 02/GAFF/2018; hlavní řešitel)
     
  • 2016–2017: S. K. Šaumjan: Sémiotické pojetí gramatiky (individuální projekt GAJU PM01/2016; hlavní řešitel)
     
  • 2010 – 2013: Vzdělávací cyklus Moderní mluvnice češtiny pro studenty magisterských a doktorských programů filologických oborů (Projekt ESF; CZ.1.07/2.2.00/15.0275; spoluřešitel, člen pracovní skupiny „Morfologie“: lektor, autor výukových textů, koordinátor redakčních prací)