Mgr. Jana Skálová, Ph.D.


Pracovna


01 036 


387 774 855

E-mail


skal@ff.jcu.cz

Odborná specializace


didaktika českého jazyka a literatury, základy psychologie a komunikace, recitace


Konzultační hodiny
 

 

Jana Skálová (nar.1951) studovala obor český jazyk a výtvarná výchova na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích (1974), obor český jazyk s literaturou a psychologii absolvovala na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1984). Doktorandské studium v oboru teorie a dějiny literatury ukončila na filozofické fakultě Univerzity Konštantýna Filozofa v Nitře dizertační prací na téma Uplatnění kreativních metod při interpretaci lyrického textu (1998). Léta působila jako středoškolská učitelka na různých typech škol. Od roku 2006 je odbornou asistentkou na Ústavu bohemistiky FF JU a specializuje se zejména na didaktiku českého jazyka a literatury.


◽ Publikační činnost