Granty


2012-2014: Výzkum modelů reprezentací v literárních diskurzech (OPVK CZ.1.07/2.3.00/20.0125; člen vědeckého týmu)

2006-2011: Centrum výzkumu české umělecké avantgardy (LC 06053; spoluřešitel)

2005-2011: Dějiny novější české literatury v nadnárodních kontextech (MSM 6007665803, spoluřešitel)

2008-2011: Kodifikace a variace ideologicko-estetické normy v české literatuře 50. let 20. století (GA ČR 405/08/0090, řešitel)