Pro uchazeče

Ústav bohemistiky nabízí studium v učitelských a neučitelských programech a v doktorském studijním programu orientovaném na teorii a dějiny novější české literatury. Na Ústavu bohemistiky lze rovněž získat titul PhDr. v rámci rigorózního řízení (informace zde).

Absolventi učitelského programu se uplatní jako učitelé středních škol a gymnázií. Po studiu neučitelského programu mohou absolventi najít realizaci například v nakladatelské praxi, médiích, kulturních institucích, knihovnách, v oblasti PR. Doktorské studium směřuje k uplatnění ve vědeckých a akademických institucích a na univerzitách.

 


 

Nabídka studijních programů a oborů pro akademický rok 2020/2021

 

učitelské                  neučitelské

 

Učitelské programy

 
bakalářské studium

 

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy

Program pro budoucí učitele českého jazyka a literatury na středních školách

Lze studovat pouze v kombinaci s dalším (přidruženým) učitelským programem z volné nabídky

 
magisterské studium

 

Český jazyk a literatura

specializace programu Učitelství pro střední školy

Program pro budoucí učitele českého jazyka a literatury na středních školách

Lze studovat pouze v kombinaci s libovolnou druhou specializací programu Učitelství pro SŠ z volné nabídky.

 

Neučitelské programy

 
bakalářské studium

 

Bohemistika

Lze studovat jako samostatný program,
nebo si k němu v průběhu 1. ročníku zvolit přidružený program z nabídky
volně kombinovatelných programů

 
navazující magisterské studium

 

Bohemistika

Lze studovat jako samostatný program,
nebo ve sdruženém studiu s jiným programem z nabídky
volně kombinovatelných programů

 
doktorské studium

 

Teorie a dějiny novější české literatury