Publikační činnost

Monografie

Petrů Ivo (2011), Metody jazykového výkladu evropského práva, Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 132 s. ISBN 978-80-87146-49-1
 

Kapitola v monografii:

Petrů, Ivo (2017), Les normes dans la traduction des textes juridiques européens : du français vers le tchèque, In: Feuillard, C. (dir.), USAGE, NORME ET CODIFICATION. De la diversité des situations à l´utilisation du numérique, EME Editions, Louvain-la-Neuve, s. 195-204, ISBN : 978-2-8066-3579-2

 

Studie publikované v periodiku s recenzním řízením

Petrů, Ivo (2016), La traduction juridique : entre équivalence fonctionnelle et équivalence formelle, Études romanes de Brno, Vol. 37, Num. 2, s. 177-189, ISSN 1803-7399

Petrů, Ivo (2015), Codification de la terminologie juridique dans les définitions légales, Echo des études romanes, Vol. XI / Num. 1,  s. 121-131. ISSN 1801-0565

PETRŮ Ivo (2013), La polysémie, élément majeur de la terminologie juridique selon G. Cornu. Un exemple récent du traitement législatif de ce phénomène en droit tchèque, Echo des études romanes, Vol. IX / Num. 2,  s. 47-57. ISSN 1801-0565

Petrů, Ivo (2012), Terminologie du droit européen: conception d´un juriste-linguiste, Lingua Viva, 15/2012, s. 29-35, ISSN: 1801-1489.

 

Studie publikované v mezinárodně uznávaných sbornících

Petrů, Ivo (2012), Le français juridique : un langage de spécialité toujours influent dans l´Europe unie, L´Apport linguistique et culturel français à l´Europe : du passé à l´avenir, Lask, Oficyna Wydawnicza LEKSEM, s. 87-95. ISBN : 978-83-60178-01-9.
 
Petrů Ivo (2012), « Europe judiciaire unie » ou la justice européenne en tant que moteur de l´européanisation des cultures juridiques nationales, Management de la diversité culturelle : quels enjeux en Europe? Bruxelles, Bruylant, s. 143-152. ISBN : 978-2-8027-3560-1.
 
Petrů Ivo (2008), L´évolution des méthodes d´interprétation du droit communautaire ou l´émergence d´une terminologie juridique communautaire spécifique, Le Passé dans le Présent, le Présent dans le Passé, IATE Press, s. 291-296.
 
Petrů Ivo, Marty Guillaume (2007), Les simulations globales – une méthode novatrice dans l´enseignement des langues (cas du français), Retrospektíva a perspektívy poslania Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, UK Bratislava, s. 34-43. ISBN 978-80-223-2416-8
 
Petrů Ivo (2007), Několik poznámek k překladu francouzského právního textu, Vztahy a súvislosti v odbornom preklade, Prešovská univerzita v Prešove, s. 86-94. ISBN 978-80-8068-580-5
 
Petrů Ivo (2007), Comparaison de la norme juridique avec la norme linguistique, Norme, normativité, transgression, Lask, Oficyna Wydawnicza LEKSEM, s. 221-226. ISBN 978-83-60178-42-3
 
Petrů Ivo (2007), La citoyenneté européenne: ses avantages et ses implications, Enseigner l´Europe, UMB Banská Bystrica, s. 136-143. ISBN 978-80-8083-459-3
 


Studie v ostatních sbornících

Petrů Ivo (2007), Quelques remarques sur les spécificités de la terminologie communautaire, Profilingua 2007, ZU Plzeň, s. 173-181. ISBN 978-80-7043-610-3
 


Popularizační a didaktické články

Petrů, Ivo (2016), Překlad a tlumočení práva obchodních společností nemusí být nuda, Dům zahraničních služeb MŠMT, Bulletin Mozaika, červenec 2016, s. 2.

Petrů Ivo (2008), La citoyenneté européenne: ses avantages et ses implications, Animation & éducation, s. 13-15. ISSN 0935-0840

 

Recenze a zprávy

Petrů, Ivo (2018), Zpráva ze soutěže o nejlepší diplomovou práci v oboru translatologie, Časopis ToP č. 128, Jednota tlumočník a překladatelů, s. 20, ISSN: 1210-4159

Petrů, Ivo (2016), Zpráva ze setkání skupiny pro románskou kontrastivní lingvistiku, XXVI. ročenka Kruhu moderních filologů, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 58-59, ISSN: 0577-3768

Petrů Ivo (2008), Gérard Cornu: Linguistique juridique, Écho des études romanes, Vol. IV / Num. 1,  s. 103-105. ISSN 1801-0565
 
Petrů Ivo (2008), O prvních absolventech tzv. Dvojího diplomu, Jihočeská univerzita – čtvrtletník akademické obce JU v Českých Budějovicích, 3/2008, s. 30. 1214-7869.
 
Petrů Ivo (2006), Mezinárodní spolupráce: Jihočeská univerzita a Univerzita René Descartes-Paříž V – rozhovor s prof. Colette Feuillard ze dne 6.2.2006,  Jihočeská univerzita – čtvrtletník akademické obce JU v Českých Budějovicích, 1/2006, s. 20-21. ISSN 1214-7869
 
Petrů Ivo (2006), Zpráva z mezinárodního setkání v Bretagni, Jihočeská univerzita – čtvrtletník akademické obce JU v Českých Budějovicích, 2/2006, s. 30. ISSN 1214-7869


Přednášky na mezinárodních konferencích a odborných seminářích

16.1.2019 Dům zahraničních služeb MŠMT v Praze
Seminář pro žadatele o projekty Strategického partnerství Erasmus+
Přednáška: Strategické partnerství LSTI 2015-2018 - Národní právní řády a podnikové právo v EU: překlad a tlumočení v rozmanitosti

23. 11 2018 Univerzita Palackého v Olomouci, XIX. mezinárodní setkání romanistů
Přednáška: Langage juridique revisité (à la lumière du NOZ)

18.10.2017 Prešovská univerzita v Prešově, zvaná přednáška
Přednáška: Právní jazyk a problémy jeho překladu aneb proč nerozumíme právníkům

19.5.2017 Vysoká škola Ekonomická v Praze, Forum mondial Heracles
Přednáška: Promotion de la langue française par le renforcement de la relation formation/emploi à l´Université de Bohême du Sud

29.9.2016 IUT Université Claude Bernard, Lyon, Francie
výukový pobyt Erasmus+
Přednáška: Panorama de la République tchèque

2012-2014 Université Bretagne-Sud, Lorient, Francie
Vedení kurzu OEU2101T "Organisations européennes" nabízeného v rámci magisterského studijního programu "Ingénierie des projets européens"

2014 Universidad de Vigo, Španělsko
výukový pobyt Erasmus+
Přednáška: Free movement of persons within the EU

3.2.2014 Instituto politécnico do Porto, Portugalsko
Intenzivní program Legal Systems and Immigration Law in the EU: Translating and Interpreting in Diversity
Přednáška: European Court of Human Righs and linguistic quality assurance. Analysis of a case

10.2.2012  Technical University of Civil Engineering Bucharest, Rumunsko
Intenzivní program Legal Systems and Immigration Law in the EU: Translating and Interpreting Diversity
Přednáška: European Court of Human Righs and Linguistic Rights
 
12.2.2009  Université Bretagne-Sud, Lorient, Francie
Intenzivní program Introduction aux juridictions et procédures en Europe : objectif traduction
Přednáška: La Cour de justice des Communautés européennes

 

Popularizační přednášky

8.2.2017 Jihočeská univerzita, Den s překladem
Přednáška: Institucionální překlad

21.1.2015 Filozofická fakulta Jihočeské univerzity, ČR
Den s filologií
Přednáška: Překlad právního jazyka aneb krásy právní francouzštiny

15.12.2014 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, ČR
6. přednáškové setkání Skupiny pro románskou kontrastivní lingvistiku Kruhu moderních filologů,
Přednáška: Výzkum právní francouzštiny ve světle jazyka nového českého občanského zákoníku

 

Rozvojové granty

2015 – dosud
Manažer projektu hrazeného z programu Erasmus+, reg. č. 2015-1-CZ01-KA203-013931, Systèmes juridiques et droit des entreprises dans l´UE: traduire et interpréter dans la diversité

2015
Řešitel projektu hrazeného z Fondu Institucionálního rozvoje vysokých škol, reg. č. IRP JU 2014, Optimalizace výuky předmětů zaměřených na odbornou právní komunikaci v programech cizojazyčných filologií na FF JU

2011
Řešitel projektu hrazeného z Fondu rozvoje vysokých škol, reg. č. 2290/2011, „Inovace stávajících předmětů Úvod do českého práva I, II"

2010-2013
Manažer projektu hrazeného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,  reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0079, „Inovace výuky románských jazyků na Filozofické fakultě JU 2010-2013"