Vedené kvalifikační práce

1. Vedené doktorské práce

(2011 – 2019)
Mgr. Klára VYKYPĚLOVÁ, Obraz ženy jako osvobozující se individuality v konkrétních románech spisovatelek 18. století. Disertační práce FF MU Brno, obor Románské literatury

(2007 – 2014)
Mgr. Alena KADLECOVÁ, Francouzský jazyk v českém výukovém prostředí v letech 1847-1948. Disertační práce FF UK Praha, obor Didaktika konkrétního jazyka

(2006 – 2013)
PhDr. Jaroslava KAŠPAROVÁ, Španělský renesanční rytířský román a jeho recepce ve středoevropském světě raného novověku. Disertační práce FF MU Brno, obor Románské literatury

(2002 – 2008)
Mgr. Miroslava NOVOTNÁ, Francouzské inspirace v "obnovených obrazech" Julia Zeyera. Disertační práce FF MU Brno, obor Románské literatury

(2012 – ukončeno předčasně)

Mgr. Marta VACOVSKÁ, Bestiář aneb vstupní brána do Baudelairova díla. Disertační práce FF MU Brno, obor Románské literatury

(2009 – ukončeno předčasně)
Mgr. Bohumír LISÝ, Španělské inspirace ve francouzské dramatické tvorbě 17. století.
Disertační práce FF MU Brno, obor Románské literatury

(2006 – ukončeno předčasně)
Mgr. Lenka PAVLÁTKOVÁ, Žánrová rozrůzněnost francouzské prózy v 17. století.
Disertační práce FF MU Brno, obor Románské literatury

 

2. Oponované doktorské, rigorózní a habilitační práce

(2017) Oponentský posudek habilitační práce Dagmar PICHOVÉ " Émilie Du Châtelet, femme de lettres". Habilitační řízení na FF MU v Brně.

(2015) Oponentský posudek disertační práce Jovanky ŠOTOLOVÉ "Překlad literárního díla z francouzštiny do češtiny po roce 1989. Specifika a úskalí překladu, sociokulturní parametry". FF UK Praha.

(2015) Oponentský posudek disertační práce Anežky SEDLÁKOVÉ "La relation entre l'image et le texte dans Délie de Maurice Scève", FF MU Brno.

(2011) Prérapport sur la thèse de doctorat « La production et la perception du schwa (E caduc)en français et en Tchèque. Etude comparée et applications pédagogiques. » Sylva ŠLECHTOVÁ-NOVÁKOVÁ, l'Université Charles de Prague et l’Université Paris Diderot Paris 7.

(2009) Oponentský posudek habilitační práce Marie VOŽDOVÉ "Francouzský vaudeville – geneze a proměny žánru". Habilitační řízení na FF UP v Olomouci.

(2008) Oponentský posudek disertační práce Mgr. et Mgr. Iva PETRŮ “Metody jazykového výkladu evropského práva”. Právnická fakulta UK v Praze.

(2006) Prérapport sur la thèse de doctorat « La communication ironique dans le Roman comique de Scarron. L’étude comparative avec Don Quichotte de Cervantès » de Dagmar PICHOVÁ. l’Université Charles Prague et l’ Université Val de Marne Paris XII.

(2004) Oponentský posudek disertační práce Josefa PROKOPA "Okcitánská literatura z počátků novověku - volba literárního jazyka okcitánských autorů 16. a 17. století", FF UK Praha.

(2001) Oponentský posudek disertační práce Václavy BAKEŠOVÉ "La Conversion de Joris-Karl Huysmans", FF MU Brno.

(2001) Oponentský posudek rigorózní práce Veroniky RAKOVÉ "Le roman d'Antoine de Saint-Exupéry : Analyse générique", FF MU Brno.

(2001) Oponentský posudek disertační práce Květuše KUNEŠOVÉ "Proměny románového žánru (francouzský postexistencialistický román 50. let 20. století)", FF MU Brno.

 

3. Diplomové práce (vedené a obhájené)

(2019)

Grubhoffer, Václav. Italská knihovna Marie Ernestiny z Eggenbergu. FF JU České Budějovice.

(2016)

KOUBOVÁ, Lucie. Stendhal a Itálie. FF JU České Budějovice.

(2015)

ČERNÁ Renata, La couleur locale, le fantastique et le jeu dans les nouvelles de Prosper Mérimée "La Vénus d'Ille" (1837) et "Lokis" (1868), FF JU České Budějovice.

(2014)

KOUBOVÁ Lucie, Itálie očima českých autorů: Čapkovy Italské listy (1923), Kalistův Italský skicář (1928) a Werichovy Italské prázdniny (1960), FF JU České Budějovice.

TROJANOVÁ Lucie, Jazykově francouzské tisky ve fondu českobudějovické biskupské knihovny, FF JU České Budějovice.

(2013)

JELENOVÁ Lenka, Biblické motivy v Legendě věků od Victora Huga, FF JU České Budějovice. Udělena cena Prix Gallica za nejlepší romanistickou práci obhájenou v letech 2013-2014 na českých VŠ.

ŠIMONOVÁ Kristýna, Postava letce v prózách Antoina de Saint-Exupéry, FF JU České Budějovice.

MATUŠKOVÁ Radka, Le temps, l'espace et les personnages dans le récit Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, FF JU České Budějovice.

FERRAROVÁ Hana, České překlady ze současné italské literatury a jejich překladatelé, FF JU České Budějovice.

ČECHOVÁ Monika, Guy de Maupassant dramaturge, FF JU České Budějovice.

(2012)

HEJDUKOVÁ, Zdeňka. François Rabelais očima české literární kritiky. FF JU České Budějovice.

VESELÁ Šárka, Možnosti a limity předškolní výuky francouzského jazyka na příkladu mezinárodní školky Modré nebe, PF JU České Budějovice.

TROJANOVÁ Lucie, Příroda a člověk v románu Ďáblův močál od George Sandové, FF JU České Budějovice. 

(2011)

MUSILOVÁ Martina, Le cycle de l'amour écrit par la Princesse Alexandrine de Dietrichstein, neé comtesse de Schouwaloff : Aour allemand, Amour italien, Amour russe, Amour suisse, FF JU České Budějovice.

(2010)

NIKODÉMOVÁ Anna, Jazykově francouzská italika v eggenberské knižní sbírce na zámku v Českém Krumlově, PF JU České Budějovice

VYKYPĚLOVÁ, Klára. Deux représentations de l'arrivisme dans le roman français du XIXe siècle: Horace de George Sand et Bel-Ami de Guy de Maupassant. FF JU České Budějovice.

(2009)

MLEZIVOVÁ Blanka, Molière na pražských divadelních scénách (1848 – 1948), PF JU České Budějovice

MÖSTL Roman, Roudnická lobkowiczká knihovna. Jazykově francouzské tisky do roku 1717, PF JU České Budějovice.

(2008)

LISÝ Bohumír, Les livres de Voltaire dans les bibliothèques aristocratiques en Bohême du Sud, PF JU České Budějovice.

PEŠKOVÁ Zuzana, Le double intérêt, documentaire et littéraire, des nouvelles Colomba et Carmen de Prosper Mérimée, PF JU České Budějovice.

(2007)

DOSKOČILOVÁ, Kateřina. Le répertoire français sur la scène du Théâtre de Bohême du Sud (1945-2003). FF JU České Budějovice.

SEIFERT Jiří, Les éditions tchèques des Fables de Jean de La Fontaine et leur illustration, PF JU České Budějovice.

(2005)

DUDÁKOVÁ Klára, La Typologie du titre du roman français : du XVIIe au XXe siècles, PF JU České Budějovice.

NOVOTNÝ Václav, Les éditions tchèques de la littérature francophone pour enfant et pour la jeunesse. PF JU České Budějovice.

(2004)

ERNEKEROVÁ Zdeňka, La Princesse de Clèves de Madame de La Fayette, roman classique ou moderne ? PF JU České Budějovice.

ROUBÍČKOVÁ Lenka, Les livres de Molière dans la bibliothèque aristocratique de Český Krumlov, PF JU České Budějovice.

(2003)

HÁBLOVÁ Tereza, Marguerite Gautier et Manon Lescaut - deux représentations de l'amour tragique dans la littérature française (abbé Prévost, Alexandre Dumas fils), PF JU České Budějovice.

KUTÁLOVÁ Jiřina, Amitié dans certains ouvrages du fonds Eggenberg de la bibliothèque du château de Český Krumlov : (Ceriziers: Jonathas ou le vray amy ; Le Pays: Amitiez, amours et amourettes ; Des Portes: Le caractèére d'un veritable et parfait amy), PF JU České Budějovice.

PAVLÁTKOVÁ, Lenka, Le roman à clef L'Argenis de John Barclay - l'imprimé de la bibliothèque Eggenberg du château de Český Krumlov, PF JU České Budějovice.

PROKOPOVÁ, Hana, L'image de l'enfant et de l'enfance dans la poésie de Victor Hugo, PF JU České Budějovice.

VOGELTANZOVÁ, Tereza, Le théâtre de Pierre Corneille vu par la critique pré-romantique (Nisard, La Harpe etc.), PF JU České Budějovice.

VOLFOVÁ, Renata, Deux représentations de la femme adultère dans le roman français du XIXe siècle: Madame Bovary de Gustave Flaubert et Pierre et Jean de Guy de Maupassant, PF JU České Budějovice.

(2002)

LATKOVÁ, Alena, La technique d´enchâssement dans les nouvelles de Guy de Maupassant, PF JU České Budějovice.

SPÁLENKOVÁ, Hana, "Le Mercure galant" des années 1672-1673, ľimprimé de la bibliothèque Eggenberg du château de Český Krumlov, PF JU České Budějovice.

ŠTURMOVÁ, Alena, La personnalité de Charles Baudelaire d´après sa correspondance, PF JU České Budějovice.

(2001)

DUFFKOVÁ, Jana. L' élément tragique et comique dans l'oeuvre narrative de Paul Scarron. FF JU České Budějovice.

HOŘEJŠÍ, Hana, L´œuvre dramatique de Thomas Corneille dans la bibliothèque du château de Český Krumlov, PF JU České Budějovice.

VLČKOVÁ, Marta, Les "belles infidèles" dans la bibliothèque Eggenberg du château de Český Krumlov : inventaire des traductions en langue française, PF JU České Budějovice.

(2000)

JEŽKOVÁ, Jana, Les livres de Madame de Villedieu dans la bibliotheque du château de Český Krumlov, PF JU České Budějovice.

(1997)

ČENĚK, David, Les élements cinématographiques dans l'œuvre de Marguerite Duras, PF JU České Budějovice.

DOUŠOVÁ, Hana. L' individu et le collectif dans les romans de la Révolution française. PF JU České Budějovice.

KOLÁŘOVÁ, Šárka, Les techniques narratives dans les romans de Guy de Maupassant, PF JU České Budějovice.

KUBÍČKOVÁ, Hana. L' enseignement précoce de francais. PF JU České Budějovice.

MACHOVÁ, Alexandra, Les traductions tchèques de la littérature francaise dans les années 1975 - 1995, PF JU České Budějovice.

PARÝZKOVÁ, Jana, Francouzská dětská literatura ve francouzsko-českém kontextu, PF JU České Budějovice.

ŠEDOVIČOVÁ, Stanislava. Les systèmes éducatifs dans les pays francophones. PF JU České Budějovice.

TŮMOVÁ, Jolana, Les traductions tchèques de l'œuvre de Michel Tournier, PF JU České Budějovice.

(1996)

HLAVOVÁ, Bohuslava. La lecture dans l’apprentissage du français. PF JU České Budějovice.

KLOCOK, Josef. La chanson dans l´apprentissage de langues. PF JU České Budějovice.

KUČEROVÁ, Eva. L' apprentissaqe interculturel. PF JU České Budějovice.

RAUČINOVÁ, Magdalena. La presse dans la classe du français. PF JU České Budějovice.

SLADKÁ, Ivana. Le problème de la faute dans l'apprentissage. PF JU České Budějovice.

VÝBORNÁ, Pavla. L' évaluation dans l'apprentissage du français. PF JU České Budějovice.