Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Filozofie a umění

Lektor: Mgr. Denis Ciporanov, Ph.D.
 
Cílem kurzu je společně s pedagogy humanitních oborů diskutovat (jak historický, tak systematický) vztah mezi filozofií a uměním, jehož ozřejmění je pro výuku kterékoliv větve teorie umění klíčové. Přístup filozofie k umění osvětlíme předvedením konkrétního způsobu, kterým si klade své otázky. Mezi ty centrální patří např. následující: Kde se umění vzalo, jak si stojí v celku kultury a co jej odlišuje od ostatní produktivní lidské činnosti? Čeho si na umění ceníme? A můžeme objektivně stanovit jeho hodnotu a význam? Nastíněná dějinná proměna i současná rozličnost pohledů filozofie a estetiky na podstatu, funkci a hodnotu umění by měla pomoci odhalit skutečnost, jak složitě a komplexně se umění dotýká celkového rozvrhu lidského života a jeho základních potřeb.
Konečným cílem filozofie umění je bezesporu přispět k takovému porozumění umění, které se promítne i do recipientské kompetence. Vetší důraz bude proto kladen na diskuzi problematiky současného umění, které mnohdy převrací veškerá očekávání spojená s jeho tradičními formami, což by mělo pomoci k zodpovězení složitých otázek jako: Proč je současné umění zhusta pokládáno za banální, ošklivé a nesrozumitelné? Kam se poděl tradiční závěsný obraz? A jak můžeme někoho pokládat za umělce, aniž by řemeslně a kreativně ovládl jedno z tradičních uměleckých médií?
 
Forma: jednodenní seminář
 
Rozsah: 4 hodiny
 
Vzdělávací cíl: posílení odborných kompetence jednotlivých účastníků semináře v oblasti filozofie a umění. Účastníci se rovněž seznámí s možnostmi, jak tyto nové poznatky efektivně prezentovat při výuce na středních školách.
 
Maximální počet účastníků: 25
 
Cílová skupina: Kurz je směřován především na středoškolské pedagogy předmětů „Základy společenských věd“, „Výtvarná výchova“, případně „Dějiny umění“, vítáni jsou však vyučující všech oborů se zájmem o filozofii a umění.
 
Plánové místo konání: Ústav věd o umění a kultuře, Filozofická fakulta JU, Branišovská 31a, České Budějovice