Granty

 • Rudolf II. a Praha (příprava výstavy), Grantová agentura Akademie věd ČR, (grant číslo 93 307), 1991–1993. Řešitel. Splněn.
   
 • Rudolf II. a Praha (příprava výstavy), Grantová agentura Akademie věd ČR, (grant číslo (grant číslo A 933 409), 1993–1995. Řešitel. Splněn.
   
 • Mobiliář katedrály sv. Víta v 17. a 18. století, Grantová agentura Akademie věd ČR, (grant číslo 404/96/0932), 1996–1997. Řešitel. Splněn.
   
 • Příprava monografie Jana Jiřího Heinsche, 1647–1712, Grantová agentura Akademie věd ČR,(grant číslo A 8033103 a publikační grant ICE 800330601), 2001–2002. Řešitel. Splněn.
   
 • Média a struktury konfesijní identity v českých zemích pozdního středověku a raného novověku, 1380–1620, Grantová agentura ČR, (grant číslo 408/05/0574), 2005–2007. Spoluřešitel. Splněn.
   
 • Obrazy jako nástroje katolické konfesijní polemiky v českých zemích v období 1550–1650, Grantová agentura ČR, (grant číslo IAA800330902), 2009–2012. Řešitel. Splněn.
   
 • Barokní výbava schwarzenberských patronátních kostelů v Čechách: oltáře a kazatelny 1660-1789, Grantová agentura ČR, (grant číslo 16-22333S), 2016¬2018). Řešitel.
   
 • Idea a její realizace: výtvarná kultura jezuitského řádu v českých zemích, Grantová agentura ČR, (grant číslo 17-11912S), 2017¬2019. Řešitel.