Publikační činnost

(Aktualizace leden 2021)

 

1. Odborné knihy (monografie)

STANĚK, J.: Diletantismus a umění života: Od Montaigne k Bourgetovi. Brno: Host, 2013. (ISBN: 978-80-7294-970-0)

2. Kapitoly v odborných knihách

13) STANĚK, J.:Impresionismus a dogmatismus: Lemaître, France, Karásek. In: Gilk, Erik,  ed. Impresionismus v české kultuře 1880-1920. Olomouc, Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého v olomouci, 2020, s. 39-47. ISBN 978-80-88278-45-0.

12) STANĚK, J.: “Pravda je daření se”: Filosofická praxe Ladislava Klímy. In: Bílek, P. A. et al., Stopy pragmatismu. Česká literatura a estetika v dotyku s americkým pragmatismem. České Budějovice: Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, 2016, s. 65-95. (ISBN 978-80-7394-627-2)

11) STANĚK, J.: Neodbytnost masky: Hašek ve vzpomínkách. In: Fikce Jaroslava Haška. F. A. Podhajský (ed.), Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2016, s. 29–46. (ISBN 978-80-88069-27-0)

10) STANĚK, J.: Může být krajina půvabná? In: K. Stibral & V. Faktorová (eds.), Krajina – maska přírody? Studie k estetice krajiny a environmentu.  České Budějovice: Jihočeská Univerzita, 2015, s. 103–116. (ISBN 978-80-7394-569-5)

9) STANĚK, J.: Michel de Montaigne o výchově. In: Pavličíková H. et al., Aktuální otázky výchovy k občanství. České Budějovice: Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, 2014, s. 75–84. (ISBN 8073944774)

8) STANĚK, J.: Na dva couly od dobroty: Montaigne o kráse lidí a zvířat. In: O. Dadejík & F. Jaroš & M. Kaplický (eds.), Krása a zvíře. Studie o vztahu estetických a etických hodnot zvířat. Praha: Dokořán, 2014, s. 281–302. (ISBN 978-80-7363)

7) STANĚK, J.: Kritika impresionistická a kritika mondénní: Případ Anatola France. In: Housková, A. & Svatoň, V. (Eds.), Konec a počátek: Literatura na přelomu dvou staletí. Praha: Vydavatelství FF UK, 2012, s. 55–66. (ISBN 978-807308-437-0)

6) STANĚK, J., DADEJÍK O., STIBRAL, K.: Zahrada–mezi přirozeností a umělostí. In: Stibral, K. – Dadejík, O. – Staněk, J. (eds.), Zahrada. Přirozenost a umělost. Praha: Dokořán, 2012, s. 7–22. (ISBN 978-80-7363-431-5)

5) STANĚK, J.: Příbytek nevímčeho a umění líbit se. In: Stibral, K. – Dadejík, O. – Staněk, J. (eds.), Zahrada. Přirozenost a umělost. Praha: Dokořán, 2012, s. 57-73. (ISBN 978-80-7363-431-5)

4) STANĚK, J.: Fučík a revoluční bohéma. In: Podhajský, F. A. (Ed.), Julek Fučík / věčně živý! Brno: Host, 2010, s. 63–75. (ISBN 978-80-7294-436-1)

3) STANĚK, J.: Topos lesa v literárním hororu. In: Stibral, K. – Dadejík, O. – Peprník, M. (eds.), Kauza les. Environment jako estetický problém.  Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 2010, s. 135–151. (ISBN 978-80-244-2572-6)

2) STANĚK, J.: Poznámky k estetice zpustlosti. In: Stibral, K. – Binka, B. – Dadejík, O. (eds.), Krása – krajina – příroda II. Brno: Muni Press, 2009, s. 55–64. (ISBN 978-80-210-4890-4)

1) STANĚK, J.: V částečném ráji (Estetika a etika snění o umělých krajích). In: Stibral, K. – Dadejík, O., (eds.), Krása – krajina – příroda I. Praha: Dokořán, 2009, s. 108–116. (ISBN 978-80-7363-286-1)

 

3. Články v odborných periodikách

3.1. Články v mezinárodních recenzovaných odborných periodikách

2) STANĚK, J.: Le Dandysme, dernier éclat d'héroïsme. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 1, 2012, s. 122–127. (ISSN 0014–1291)

1) STANĚK, J.: Hume and the Question of Good Manners. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 1, 2009, s. 29–48. (ISSN 0014–1291)

 

3.2. Články v domácích recenzovaných odborných periodikách

3) STANĚK, J.: Šalda a antiromantismus, zejména maurrasovský. Česká literatura, Vol. No. 5, 2018, s. 661-678. (ISSN 0009-0468)

2) STANĚK, J.: Spor o diletantismus a jeho podoba v literatuře české dekadence. Estetika, 1-4, 2007, s. 85–106. (ISSN 0014–1291)

1) STANĚK, J.: Dandysmus a romantismus. Estetika, 1–2, 2005, s. 33–62. (ISSN 0014–1291)

 

4. Články ve sbornících

2) STANĚK, J.: Eliot o vkusu. In Kubíček, Tomáš - Papoušek, Vladimír - Skalický, David (eds.): Slovníky modernistů a paradigmata moderny. Praha: Akropolis, 2020, s. 50-61. ISBN 978-80-7470-294-5.

1) STANĚK, J.: Pracovat v živém (Šalda a kritika diletantní). In: Kubíček, T. et al. (eds.): „Na téma umění a život" – F. X. Šalda 1867-1937-2007. Brno: Host, 2007, s. 172–182. (ISBN 978-80-7294-258-9)

 

5. Ediční, redakční a překladová činnost

5.1. Ediční a redakční činnost

DADEJÍK, O. – STIBRAL, K. – STANĚK, J. (eds.), Zahrada. Přirozenost a umělost. Praha: Dokořán 2012. (ISBN 978-80-7363-431-5)

 

5.2. Překlady

Perec, Georges: Zimní cesta. Host, No. 6, 2007, s. 94-95. (ISSN 1211-9938)

 

6. Recenze

16) STANĚK, J.: Potíže s mystifikací. Česká literatura, Vol. No. 4, 2015, s. 606–612. (ISSN 0009-0468)

15) STANĚK, J.: Všechno na světě je přece činohra. Host, No. 7, 2011, 62-63. (ISSN 1211-9938)

14) STANĚK, J.: Autoportrét umělce jako mladého muže. Host, No. 1, 2010, 81-83. (ISSN 1211-9938)

13) STANĚK, J.: Bernhardovský výprodej. Host, No. 7, 2009, s. 63–64. (ISSN 1211-9938)

12) STANĚK, J.: V prostoru dekadence. Česká literatura, Vol. No. 3, 2009, s. 442–446. (ISSN 0009-0468)

11) STANĚK, J.: Zima na vsi. Host, No. 2, 2008, s. 24–26. (ISSN 1211-9938)

10) STANĚK, J.: Zapomenutá vražda. Host, No. 3, 2007, s. 16–18. (ISSN 1211-9938)

9) STANĚK, J.: Jsem Absolutní Vůle? Korespondence Ladislava Klímy. Host, No. 1, 2007, s. 18–20. (ISSN 1211-9938)

8) STANĚK, J.: Do všech smutných jemností… Host, No. 5, 2006, s. 60. (ISSN 1211-9938)

7) STANĚK, J.: Třetí román. Host, No. 2, 2006, s. 12–14. (ISSN 1211-9938)

6) STANĚK, J.: Hlasy a svědomí. Host, No. 1, 2006, s. 64–65. (ISSN 1211-9938)

5) STANĚK, J.: Čtěme Pounda! Host, No. 7, 2004, s. 74. (ISSN 1211-9938)

4) STANĚK, J.: Cestou. Host, No. 5, 2004, s. 67. (ISSN 1211-9938)

3) STANĚK, J.: Vzpomínání Paula Verlaina. Host, No. 3, 2004, s. 47–48. (ISSN 1211-9938)

2) STANĚK, J.: Rousselovo opuštěné místo. Host, No. 2, 2004, s. 51–52. (ISSN 1211-9938)

1) STANĚK, J.: Dandysmus od Brummella k Baudelairovi. Host, No. 1, 2004, s. 51–54. (ISSN 1211-9938)

 

7. Referáty na mezinárodních konferencích a vyžádané přednášky

7.1. Referáty na konferencích v ČR a SR

15) Francouzský spor o impresionistickou kritiku a jeho česká obdoba. Konference Impresionismus v české kultuře (1880-1920), 6. a 7. května 2019, UPOL, Olomouc

14) Modernismus, tradicionalismus, klasicismus: Eliot a Curtius. Konference Slovníky modernistů a paradigmata moderny. Moravská zemská knihovna, Brno, 19.-20. 9. 2018.

13) Diletantismus a mistrovství | O užitku a škodlivosti diletantismu pro umění. Konference Unavené umění: kompetence tvůrčí a kritické, 1. bienální konference Společnosti pro estetiku (RVS AV ČR). Muzeum umění Olomouc, 15–16. 3. 2018, Olomouc.

12) Tělo řečníka: vliv rétorické actio na novověké představy o příjemném vystupování. Krása-Krajina-Příroda IX: Tělo - Mezi přírodou a kulturou, Akademické konferenční centrum, Praha, 12. 11. 2015.

11) L.A. noir: (městská) krajina v detektivkách “drsné školy”.  Krása, krajina, příroda VII: Město a příroda, Akademické konferenční centrum, Praha, 19.11. 2013.

10) Může být krajina půvabná? Krajina – maska přírody? Krajina v estetické perspektivě; Akademické konferenční centrum, Praha, 21.– 22. 11. 2012.

9) Ulice Gît-le-Coeur: Bildungsreise nebo sentimental journey? Neviditelný Nezval: Literárněvědná konference o Vítězslavu Nezvalovi, Moravská zemská knihovna, Brno, 20. − 22. 6. 2012.

8) Krása, zvíře a otázka ctnosti. Krása-Krajina-Příroda V: Krása a zvíře: Estetika, etika a zoologické zahrady, Akademické konferenční centrum, Praha, 15. 11. 2011.

7) Zahrada a je-ne-sais-quoi. Krása-Krajina-Příroda IV: Zahrada: Přirozenost a umělost, Akademické konferenční centrum,  Praha, 9. 11. 2010.

6) Topos lesa v literárním hororu. Krása-krajina-příroda III. Kauza les. Environment jako estetický problém, Ústav dějin umění AV ČR, Praha, říjen, 2009.

5) Poznámky k estetice zpustlosti. Krása krajina příroda II., Ústav dějin umění AV ČR, Praha, 21. – 22. 10. 2008.

4) Fučík a revoluční bohéma. Julek Fučík – věčně živý! AV ČR, Praha, 21.- 22.8. 2008.

3) Estetika a etika snění o umělých krajích. Krása, krajina, příroda I., Ústav dějin umění AV ČR, Praha, říjen 2007.

2) Šalda a “kritika diletantní”. F. X. Šalda / Tvorba v kontextech / 1867–1937–2007, Moravská zemská knihovna, Brno, 20.-22.6. 2007.

1) O některých motivech u Pereca. Slovo – obraz – zvuk (duchovný rozmer súčasnej kultúry). Filozofická fakulta a Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa,  Nitra, 17.-19. 5. 2007.

 

7.2. Vyžádané přednášky v ČR

Styl je člověk sám: Buffon, fysiognomie a rétorická tradice. FF MU, Brno, 20.4. 2017.

Potěšení z ruin: melancholie, vznešenost a kouzlo nefunkčního. Přednášky pořádané platformou Fresh Eye, Praha, 19.1. 2016.

Krása u Montaigne. Ústav dějin umění AV ČR, Praha, 7.4. 2014.

Queneau, Perec a Oulipo. PF UK, Praha, 2008.

Dandysmus a diletantismus. Ústav dějin umění AV ČR, Praha, 15. 5. 2007.

 

8. Ostatní

8.1. Disertační práce

STANĚK, J.: Dandysmus a Čechy: Karásek, Marten, Breisky. Filosofická fakulta Masarykovy university v Brně, 2005.

 

8.2. Krátké články, texty v katalozích k výstavám

2) STANĚK, J.: Umělé kraje a umělé ráje. Literární noviny, No. 44, 2007, s. 8. (ISSN 1210-0021)

1) STANĚK, J.: Všechno napsat. Při Zimní cestě Georgese Pereca. Host, No. 6, 2007, s. 91–93. (ISSN 1211-9938)