Mgr. Ondřej Dadejík, Ph.D.

Pracovna

01 044 

387 774 880

E-mail

odadejik@ff.jcu.cz

Konzultační hodiny

 

Ondřej Dadejík vystudoval estetiku na Katedře estetiky FF UK v Praze. Orientuje se především na dějiny a současnost pojmu estetické zkušenosti, a to jak v rámci kontinentální, tak v rámci anglo-americké (zejména pragmatické) tradice. Souvisejícími oblastmi zájmu jsou pak současné reflexe povahy přírodního krásna, environmentální estetika, estetika krajiny a role emocí v rámci estetického prožitku. Vedle Ústavu věd o umění a kultuře FF JU působí i na Katedře estetiky FF UK v Praze.


Academia.edu

LinkedIn


◽ Granty

◽ Publikační činnost