Publikační činnost

(aktualizace leden 2021)

 

PUBLIKACE (výběr)

Původní odborné studie

 • ‘Dokumentární tvorba: periferie umění a otázka autonomie estetična’, in Michaela Pašteková, Peter Brezňan (eds.), Centrum a periféria estetiky, Bratislava: Slovenská asociácia pre estetiku, 2020, ss. 192–201.
 • ‘Theory of Metaphor and Aspect Seeing’, World Literature Studies 10 (2018): 104-113.
 • ‘Naturalismus v analytické estetice’, in Michaela Pašteková, Marek Debnár (eds.), Pragmatické dimenzie umenia a estetiky, Bratislava: Slovenská asociácia pre estetiku, 2018, ss. 155–166.
 • ‘Estetická norma a problém řízení se pravidlem’, in Michaela Pašteková, Peter Brezňan (eds.), Umenie a estetično ako sociálne a autonómne fakty. Aktuálnosť diela Jana Mukařovského, Bratislava: Slovenská asociácia pre estetiku, 2017, ss. 64–75.
 • ‘Some Remarks on Descriptive and Negative Aesthetic Concepts: A Critical Note’, Estetika: The Central European Journal of Aesthetics 50 (2013): 206­211 (společně s O. Dadejíkem).
 • ‘Krása a ošklivost v estetickém souzení’, in Martin Kolář (ed.), Krása významu, Ústí nad Labem: Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 2013, ss. 42-51.
 • ‘Estetický znak u Nelsona Goodmana a Jana Mukařovského’, Filosofický časopis 60 (2012) - Mimořádné číslo: Studie k filosofii Nelsona Goodmana: 91-111.
 • ‘Patří krása zahrady umění, nebo přírodě?’, in Ondřej Dadejík, Jan Staněk, Karel Stibral (eds.), Zahrada: Přirozenost a umělost, Praha: Dokořán 2012, ss. 105-120.
 • ‘Umění a falzum’, in Pavel Zahrádka (ed.), Estetika na přelomu milénia: Vybrané problémy současné estetiky, Brno: Barrister & Principal, 2011, ss. 165­180.
 • ‘Druhá příroda u McDowella I’, in Ondřej Dadejík, Bohuslav Binka, Karel Stibral (eds.), Krása, krajina, příroda II: Kapitoly o roli estetických hodnot ve vztahu k přírodě, krajině a životnímu prostředí, Brno: Masarykova univerzita, 2009, ss. 35­40.

Recenze

 • ‘Peter Goldie and Elisabeth Schellekens: Who’s Afraid of Conceptual Art?’, Estetika: The Central European Journal of Aesthetics 47 (2010): 155­161.

Překlady

 • Fowlerová, Catherine a Katherine Miller-Skillanderová. ‘Od longitudinálních studií k časosběrným dokumentům’, Dok.Revue 12 (2015). Dostupné na: http://www.dokrevue.cz/clanky/od-longitudinalnich-studii-k-casosbernym-dokumentum-navraty-do-infra-obycejnych-zivotu (odkaz platný k 15. 4. 2019).
 • Harindranath, Ramaswami. ‘Online dokumenty vytvářené formou crowdsourcingu a politika důvěryhodnosti a autority’, Dok.Revue 12 (2015). Dostupné na: http://www.dokrevue.cz/clanky/online-dokumenty-vytvarene-formou-crowdsourcingu-a-politika-duveryhodnosti-a-autority (odkaz platný k 15. 4. 2019).
 • Renov, Michel. ‘K poetice dokumentu’, Dok.Revue 11 (2014). Dostupné na: http://www.dokrevue.cz/clanky/k-poetice-dokumentu (odkaz platný k 15. 4. 2019).
 • Minh-ha, Trinh T. ‘Zotročující touha po smyslu (Manifest radikálně otevřeného dokumentu)’, Dok.Revue 11 (2014). Dostupné na: http://www.dokrevue.cz/clanky/zotrocujici-touha-po-smyslu (odkaz platný k 15. 4. 2019).
 • Cohen, Ted. ‘Možnost umění’, in Denis Ciporanov a Tomáš Kulka (eds.), Co je umění,  Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010, ss. 175–192.
 • Zemach, Eddy M.: ‘Neexistuje identifikace bez hodnocení’, in Denis Ciporanov a Tomáš Kulka (eds.), Co je umění,  Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010, ss. 219–236.
 • de Duve, Thierry: ‘Kantova „svobodná hra“ ve světle minimálního umění’, Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny 3 (2009): 28–43.
 • Goodman, Nelson. Jazyky umění, Praha: Academia, 2007 (jako člen překladatelského týmu vedeného Tomášem Kulkou).

Popularizační texty

 • ‘Nelson Goodman, epistemolog umění’, Anthropos 6 (2009): 49­55.
 • ‘Cokoli se podobá čemukoli jinému. Nelson Goodman a jeho výhrady proti danému’, Aluze 12 (2008): 60­64.
 • ‘Může být reklama uměním? A kdy…? O povaze vztahu reklamy a umění a podmínkách jejího posouzení’, Cinepur 10 (2007): 2­5.

 

VĚDECKÉ KONFERENCE

Příspěvky na konferencích (výběr)

 • ‘On Art and Losing One´s Way Around’, Philosophy and Cartography International Seminar, Wrocław, pořádáno Institute of Philosophy, Wrocław University a Academy of Fine Arts and Design in Wrocław, 4. ­ 8. listopadu 2019.
 • ‘Dokumentární tvorba: periferie umění a otázka autonomie estetična’, Estetika centra a periférie – Centrum a periféria estetiky, Bratislava, pořádáno Slovenskou asociáciou pre estetiku, 23. ­ 25. října 2019.
 • ‘Maps and Art’, Engaging the Contemporary: Reconfiguring the Aesthetic, Valletta, Malta, pořádáno University of Malta, 1. ­ 2. listopadu 2018 (společně s O. Dadejík).
 • ‘Theory of Metaphor and Aspect Seeing’, Metapherforschung und ihre Problemaspekte in interdisziplinären und transdisciplinären Perspektive, Bratislava, pořádáno Ústavem svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied, 30. ­ 31. května 2018.
 • ‘Bullough´s Concept of Psychical Distance and the Role of Pretense in Aesthetic Experience’, Fiction and Pretense - 13. Prague Interpretation Colloquium, Praha, pořádáno Filosofickým ústavem Akademie věd ČR, 23. ­ 25. dubna 2018 (zvaná přednáška).
 • ‘Naturalismus v analytické estetice’, Pragmatické dimenzie umenia a estetiky, Bratislava, pořádáno Slovenskou asociáciou pre estetiku, 19. ­ 21. září 2017.
 • ‘Estetická norma, řízení se pravidlem a aspektové vnímání’, Umenie a estetično ako sociálne a autonómne fakty. Aktuálnosť diela Jana Mukařovského, Bratislava, pořádáno Slovenskou asociáciou pre estetiku, 12. ­ 14. října 2016.
 • ‘Beauty and Ugliness in Aesthetic Judgment’, Conference of The International Association for Aesthetics, Krakow, 21. ­ 27. července 2013.
 • ‘Aesthetic Experience, Sense Perception and the Notion of Psychical Distance’, Vth Mediterranean Congress of Aesthetics, Cartagena, pořádáno Universidad de Murcia a Universidad Politécnica de Cartagena, 4. ­ 8. července 2011 (společně s T. Hadravovou).
 • ‘Estetický funkcionalismus Nelsona Goodmana’, Seminář věnovaný filozofii Nelsona Goodmana, Plzeň, pořádáno Filosofickým ústavem Akademie věd ČR, 11. listopadu 2010 (zvaná přednáška).
 • ‘The Conceptual Nature of Aesthetic Properties’, The Aesthetic Dimension of Visual Culture, Praha, pořádáno Katedrou estetiky FF UK, 20. – 22. října 2009.

Konference – podíl na organizaci

17. ­ 19. června 2013 The Annual Conference of the European Society of Aesthetics, Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s European Society of Aesthetics. 

20. ­ 22. října 2009 The Aesthetic Dimension of Visual Culture, Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

 

REDAKČNÍ ČINNOST

2008 ­ současnost Řadový redaktor (Associate Editor) časopisu Estetika: The Central European Journal of Aesthetics (mezinárodní recenzovaný odborný časopis [Web of Science, ERIH, Scopus])

 

OSTATNÍ

2011 – současnost Člen organizačního výboru Společnosti pro estetiku při AV ČR.

2017 Člen odborné poroty v sekci Dokumentární tvorba festivalu rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio International Festival (Olomouc, 20. ­ 23. března).

2014 – 2015 Spolupracovník redakce Dok.Revue (http://www.dokrevue.cz; přispěvatel na blog).

2011 – 2015 Člen řešitelského týmu v rámci Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově č. P13 Racionalita ve vědách o člověku, podprogram Ústavu filozofie a religionistiky a Katedry estetiky Poznání a normativita.

2007 – 2009 Člen řešitelského týmu tříletého grantového projektu GAČR č. 408/07/0909 Estetická dimenze vizualizace kultury.