Granty

 • GAČR 15-22141S: Neopragmatické myšlení a literární věda (2015-2017; FF JU v Českých Budějovicích). Hlavní řešitel.
   
 • GAČR 405/09/0011: Re-prezentace a literární historie (2009-2011; FF JU v Českých Budějovicích). Spoluřešitel, hlavní řešitel: Vladimír Papoušek.
   
 • GAČR 405/09/H003: Identita české literatury a její mezinárodní kontext (2009-2012; FF JU v Českých Budějovicích). Spoluřešitel, hlavní řešitel: Dalibor Tureček.
   
 • LC06053: Centrum výzkumu české umělecké avantgardy (2006-2011; FF UK v Praze). Projekt center výzkumu MŠMT ČR. Hlavní řešitel.
   
 • MSM 6007665803: Dějiny novější české literatury v nadnárodních kontextech (2005-2009 a 2010-2011; výzkumný záměr FF JU v Českých Budějovicích). Spoluřešitel, hlavní řešitel Vladimír Papoušek.
   
 • GAČR 405/05/H562: Nadnárodní dimenze české národní literatury (2005-2008; FF JU v Českých Budějovicích). Spoluřešitel, hlavní řešitel Vladimír Papoušek.
   
 • GA ČR 405/04/1095: Problémy teorie vyprávění (2003-2006; Ústav pro českou literaturu AV ČR). Spoluřešitel, hlavní řešitel Tomáš Kubíček.
   
 • Curricular Development Grant through the Francis Wayland Collegium for Liberal Learning: Comenius Web. Hypertextual Interactive Anthology of Czech Language, Literature, and Culture (2000- 2001; Brown University, Providence, USA). Spoluřešitel, hlavní řešitelka Masako Fidler-Ueda.
   
 • Mellon Post-Doctoral Fellowship (1995-1997; Brown University, Providence, USA). Hlavní řešitel.