Diplomové práce

Zadávání a podobu diplomových prací obecně stanoví následující dokumenty:


 

Ústav věd o umění a kultuře nevypisuje témata diplomových prací (DP), z nichž by studenti vybírali. Schopnost koncipovat si základy tématu závěrečné práce je chápána jako součástí studijního výkonu. S promyšleným a předběžně načrtnutým tématem si student zvolí – dle odborné profilace jednotlivých pedagogů – svého vedoucího práce, jemuž téma předestře. V případě souhlasu (a po případných modifikacích) vypracuje vedoucí zadání DP. Oslovený vedoucí DP má právo navržené téma odmítnout nejen z důvodu jeho chybného koncipování, ale také z důvodu, že jde o téma zcela mimo jeho profesní specializaci.