(Neo)pragmatismus v českém literárním, kulturním a myšlenkovém kontextu

23. 6. 2016

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

pořádá dne 23. 6. 2016 konferenci

 

(Neo)pragmatismus v českém

literárním, kulturním a myšlenkovém kontextu

 

Konference se uskuteční v zasedací místnosti Z1 v budově FF JU (Branišovská 31a).

Zahájena bude v 10:30 hod., délka jednotlivých příspěvků cca 20 min.

 

 

PROGRAM KONFERENCE:

  • Vladimír Papoušek: Zrození pragmatické generace: "Pragmatismus" a "pragmatická generace" ve slovníku  Karla Čapka, M. Rutteho a jejich kritiků.
  • Martin Kaplický: Pátrání po pragmatismu v teoretickém díle Karla Čapka
  • Ondřej Dadejík: Zkušenost a struktura: O estetické zkušenosti v pojetí Johna Deweyho             a Jana Mukařovského
  • David Skalický: Mukařovského analogie estetické zkušenosti
  • Petr A. Bílek: Kroky (či krůčky) pozdního Miroslava Červenky k pragmatismu
  • Jan Kolář: Obrazy či konverzace? Normalizační fikce z pragmatické perspektivy
  • Petr Andreas: Metodologie literárněhistorického bádání a pragmatismus