Rada studijního programu


České dějiny
 
 


Kód studijního programu


P0222D120007


Garant SP = předseda RSP


prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.


Členové RSP /abecedně/


doc. PhDr. et dr. phil. Ivo Cerman, Ph.D. (FF JU)
doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D. (FF JU)
doc. PhDr. Martin Holý, Ph.D. (Historický ústav AV ČR v Praze)
doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D. (FF JU)
doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D. (FF Univerzita Pardubice)
prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. (FF UK v Praze)
doc. PhDr. et PaedDr. Marek Šmíd, Ph.D. (FF JU)
prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D. (FF MU v Brně)