Menšinová literatura

Přednáškový cyklus "Menšinová literatura" se tematicky soustředí na problematiku menšinové literatury, tedy na pojem minorit z hlediska jazyka, politiky, mocenských a sociálních (národnostních, etnických atd.) struktur manifestujících se v literatuře a skrze literaturu.

Téma ZS 2019/2020: Jiné literatury první republiky

 • Petr Šámal:Češi, Slováci a Němci v jedné knize. Nad Literární kronikou první republiky (10. 10. 2019)
 • Ondřej Vimr: Hledání kvality překladu a role překladatele (1918–1938) (31. 10. 2019)
 • Vladimír Barborík: Hledání centra: slovenská literatura mezi Martinem, Prahou a Bratislavou (14. 11. 2019)
 • Jan  Budňák: Ludwig Winder jako Čechoslovák (28. 11. 2019) 
 • Michaela Kuthanová: Ruský a ukrajinský umělecký exil (5. 12. 2019)
 • Pavek Kořínek: Felix, Punťa, Kulihrášek - meziválečný komiks a komerční literatura pro děti a mládež (12. 12. 2019)

 

Téma LS 2018/2019: Fanouškovství mimo hlavní proud

 • Miloš Hroch: Vydej si sám: Fanzin jako subkulturní médium a otisk imaginace fanoušků na okraji (18. 4. 2019)
 • Ondřej Daniel: Subkulturní trajektorie západní Moravy: mapování geografických referencí v brněnských a jihlavských fanzinech raného postsocialismu (25. 4. 2019)
 • Karel Šíma: (Fan)ziny mezi fanouškovstvím a kulturní rezistencí (6. 5. 2019)
 • Petr Janeček: Od městských legend k hoaxům: proměny falešných informací v postpravdivém světě (9. 5. 2019)
 • Irena Reifová: Zostuzování chudoby a chudých v pořadech Reality Television (13. 5. 2019)

 

Přednášky uskutečněné v minulých semestrech