Summer School of Slavonic Studies

 With regards to the situation after abolishing the state of emergency in the Czech Republic, which changes from day to day, the opening of opening borders being uncertain, ever-changing hygiene regulations, we have no choice but to CANCEL the 29th year of the Summer School of Slavonic Studies. 
KONTAKT


Mgr. Markéta Maturová, Ph.D.
 
Mgr. Barbora Poslušná

 
☎:          +420 730 161 464


☎:          +420 735 700 558; +420 387 774 801


E-mail:   mmaturova@ff.jcu.cz


E-mail:   bposlusna@ff.jcu.cz


 


📄 Informační leták 2020


📄 Přihláška 2020 - samoplátci


📆 Mezní datum pro podání přihlášky (samoplátci)15. července 2020


 

  • Letní školu slovanských studií pořádá Ústav bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Jedná se o třítýdenní kurz, který se vždy koná na přelomu srpna a září. Kurzy jsou určeny pro zahraniční studenty, odborníky (pedagogy, překladatele, tlumočníky) a akademické pracovníky z oblasti bohemistiky a slavistiky. Na letní škole jsou ale samozřejmě vítáni všechni zájemci o český jazyk, literaturu, dějiny a kulturu. 

 

  • Absolventi LŠSS obdrží osvědčení o účasti.

STIPENDISTÉ

  • Stipendia mohou získat ti kandidáti/kandidátky, které nominují kompetentní orgány partnerských smluvních zemí, případně zastupitelské úřady České republiky v zahraničí. Přihláška s přílohami musí být předána příslušné přijímající instituci (může to být místní agentura nebo ministerstvo, v některých zemích výběr provádí zastupitelský úřad České republiky, nikoli však naše univerzita), bližší informace poskytne zastupitelský úřad České republiky v konkrétní zemi.
  • Informace MŠMT

SAMOPLÁTCI / SELF-PAYERS

  • Zájemci se mohou přihlásit jako samoplátci, kteří si hradí veškeré náklady sami. Informace potřebné k přihlášení naleznete → ZDE.