Program

Program 2020

Program zahrnuje jazykové lekce, přednášky, exkurze, kulturní akce a víkendové výlety.

 

  • JAZYKOVÉ LEKCE

Výuka probíhá v prostorách Filozofické fakulty JU v ČB.

Kurz zahrnuje 25 vyučovacích hodin týdně, přičemž jedna vyučovací hodina trvá 45 minut.

Kurz je rozdělen do několika úrovní:

                               

A Začátečníci absolvují 5 hodin intenzivní výuky jazyka denně (tři hodiny dopoledne, dvě hodiny odpoledne), lekce jsou vedeny buď v angličtině, nebo v němčině.

Účastníci kurzu se seznámí se základy českého jazyka. Naučí se používat nejdůležitější zdvořilostní fráze, každodenní výrazy a osvojí si primární gramatické jevy.
 

B Mírně pokročilí studenti absolvují 3 hodiny intenzivní výuky jazyka v dopoledních hodinách a dvouhodinový seminář dle vlastního výběru (čtení, koverzace, gramatika) v odpoledních hodinách.

Účastníci kurzu se učí orientovat v dalších komunikačních situacích a seznamují se se složitějšími gramatickými jevy.
 

C Pokročilí studenti absolvují 5 hodin konverzace a semináře zaměřené na fonetiku a gramatiku.

Účastníci konverzují na různorodá témata, vyjadřují své postoje, zájmy... Důraz je kladen především na mluvený a psaný projev.

 

Výběrové přednášky jsou v čekém jazyce a pokryvají různorodé oblasti (např. lingvistika, literární historie a česká kulturní historie či etnografie).

 

  • EXKURZE, KULTURNÍ AKCE

V rámci exkurzí mohou být představena vybraná pracoviště ostatních fakult Jihočeské univerzity - např. univerzitní minipivovar, případně návštěva budějovického pivovaru Budvar či exkurze do archivu.

Kulturní program zahrnuje návštěvy muzeí, knihoven a galerií. Za kulturou mohou studenti také společně do kina, na koncerty či výstavy. Vyžití je připraveno také pro milovníky sportu.

 

  • VÍKENDOVÉ VÝLETY

Studentům nabízíme výlety na zajímavá místa jižních Čech. Například:

▫️ Hluboká na Vltavou

▫️ Český Krumlov - město, které je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO

▫️ Terčino údolí Nové Hrady

▫️ Jindřichův Hradec

▫️ Tábor

 

❕ Plně hrazeny jsou stipendistům vždy dva výlety.

Účastníkům v průběhu Letní školy pomáhají naše dvě milé hostesky – nejenom s řešením případných problémů, ale rovněž je doprovází na výlety či na odpolední / večerní akce ve městě.